Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 3. rujna 2010.

 
 
 
POVJERENSTVO ZA PROVEDBU
                NATJEČAJA
 
KLASA: 112-02/10-01/07
URBROJ: 2140/01-09-10-11
Krapina, 3. rujna 2010.
 
Na temelju članka 20. stavka 4. alineje 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 86/08.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje pročelnika/ice Upravnog odjela za gospodarstvo i financije i pročelnika/ice Upravnog odjela prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, upućuje
 
 
POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
 
Dana 13. rujna 2010. godine (ponedjeljak) s početkom u 9.00 sati u zgradi Krapinsko-zagorske županije, u prostorijama Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove, u Krapini, Magistratska 1, održati će se postupak provjere znanja i sposobnosti kandidata za imenovanje pročelnika/ica:
1. Upravnog odjela za gospodarstvo i financije i
2. Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša,
 
a temeljem Natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 99/10. od 18. kolovoza 2010. godine i službenoj web stranici Krapinsko-zagorske županije www.kzz.hr.
 
Kandidati/inje koji ispunjavaju formalne uvjete propisane Natječajem i mogu pristupiti provjeri znanja i sposobnosti su:
 
1. Za imenovanje pročelnika/ice Upravnog odjela za gospodarstvo i financije:
Igor Cigula, dipl.oec. iz Radoboja, Radoboj 262 i
– Sabina Potočnjak, dipl.oec. iz Zaboka, Matije Gupca 72.
 
2. Za imenovanje pročelnika/ice Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša:
– mr.sc. Stjepan Bručić, dipl.ing.građ. iz Budinščine, Zajedzda 85.
 
 
Kandidati/tkinje su dužni, kada pristupe testiranju, predočiti osobnu iskaznicu radi identifikacije. Ako isti ne pristupe testiranju, smatra se da su povukli prijavu na Natječaj.
Pravni izvori za pripremanje za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, te opis postupka provjere znanja i sposobnosti te bodovanja objavljeni su u Obavijesti i uputama kandidatima/kinjama prijavljenim na natječaj za imenovanje pročelnika/ica upravnih odjela Krapinsko-zagorske županije, na web stranici Krapinsko-zagorske županije www.kzz.hr.
Prethodnu provjeru znanja i sposobnosti provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja.
Ovaj Poziv objaviti će se na web stranici Krapinsko-zagorske županije, www.kzz.hr  i na Oglasnoj ploči Krapinsko-zagorske županije u prizemlju zgrade, Magistratska 1, Krapina.
 
 
                                                                             PREDSJEDNIK POVJERENSTVA                 
                                                                               Anđelko Ferek Jambrek, dipl. ing.