Zagorje
Bajka na dlanu

Poziv na provjeru sposobnosti kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta Stručnog savjetnika za investicije

Datum objave: 9. veljače 2010.

  
 
 
POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA
KLASA: 112-02/10-01/02
URBROJ: 2140/01-11-10-6
Krapina, 08. veljača   2010.
 
Na temelju članka 20. stavka 4. alineja 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08.), Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja  za prijam u službu na neodređeno vrijeme  u Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport, tehničku kulturu, mlade i udruge Krapinsko – zagorske županije,  upućuje
 
POZIV ZA TESTIRANJE I  INTERVJU
 
Dana 15. veljače 2010. godine (_ponedjeljak_) s početkom u 09.00 sati u zgradi Krapinsko – zagorske županije, u prostorijama Upravnog odjela za zaštitu okoliša, soba broj 36, Magistratska 1, Krapinaodržati će se postupak provjere znanja i sposobnosti kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta stručnog savjetnika za investicije a temeljem objavljenog Natječaja u „Narodnim novinama“ broj 13 od 27. siječnja 2010. godine  i na web stranici Krapinsko-zagorske županije www.kzz.hr (natječaji za prijam u službu),  – 1 izvršitelj.
 
Kandidat  koji ispunjava formalne uvjete iz Natječaja  može pristupiti testiranju i  intervjuu za radno mjesto: – stručnog savjetnika za investicije – 1 izvršitelj
na neodređeno vrijeme je:
 
– BRANKO KLASIĆ iz Krapine, Augusta Šenoe 9,
 
 
Kandidat kad  pristupi  testiranju i intervjuu dužan je predočiti osobnu iskaznicu radi identifikacije.
Ako kandidat  ne pristupi testiranju i  intervjuu, smatra se da je povukao prijavu na Natječaj.
 
Pravni izvori koje treba koristiti kandidat za pripremanje za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, te opis postupka provjere znanja i sposobnosti te bodovanja objavljeni su u Obavijesti i uputama kandidatima prijavljenih na Natječaj u Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport, tehničku kulturu, mlade i udruge Krapinsko – zagorske županije i na web stranici Krapinsko – zagorske županije www.kzz.hr od 27. siječnja 2010. godine.
 
Testiranje i intervju provode članovi Povjerenstva za provedbu Natječaja.
 
 
Ovaj Poziv objavljen je  na web stranici Krapinsko – zagorske županije, www.kzz.hr  i na Oglasnoj ploči Krapinsko – zagorske županije u prizemlju zgrade, Magistratska 1, Krapina.
 
                                                                                      PREDSJEDNIK POVJERENSTVA
                                                                                               mr.sc. Stjepan Bručić