Zagorje
Bajka na dlanu

Poziv na provjeru sposobnosti kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta vozač/ica

Datum objave: 23. prosinca 2009.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA
KLASA: 112-02/09-01/15
URBROJ: 2140/01-13-09-54
Krapina, 23. prosinca 2009.
 
Na temelju članka 20. stavka 4. alineja 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Krapinsko-zagorsku županiju u Službu za zajedničke poslove, upućuje
 
POZIV NA PROVJERU SPOSOBNOSTI
 
Dana 30. prosinca 2009. godine (srijeda) s početkom u 8,30 sati u zgradi Krapinsko – zagorske županije, u prostorijama Tajništva, soba broj 17, Magistratska 1 u Krapini, održati će se postupak provjere sposobnosti kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta vozač/ica, a temeljem objavljenog javnog natječaja u «Narodnim novinama» broj 146/09. od 9. prosinca 2009. godine i na web stranici Krapinsko-zagorske županije www.kzz.hr (natječaji za prijam u službu), za prijam u službu u Krapinsko-zagorsku županiju u Službu za zajedničke poslove, Odsjek za javnu nabavu i zajedničke poslove za radno mjesto vozača/ice  – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme.
 
Kandidati/kinje koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i mogu pristupiti provjeri sposobnosti putem intervjua za radno mjesto vozač/ica su:
 
1.    Jožek Artić iz Krapine, Podgora Krapinska 132,
2.    Damir Benko iz Oroslavja, Zagrebačka 34,
3.    Nikolina Fruk iz Radoboja, Radobojsko Strahinje 26,
4.    Mirko Galović iz Krapine, Zagrebačka cesta 49,
5.    Zoran Gorišek iz Huma na Sutli, Mali Tabor 24,
6.    Davor Gregurić iz Svetog Križa Začretja, Štrucljevo 18,
7.    Hrvoje Horvat iz Krapinskih Toplica, Lovreća Sela 10,
8.    Krunoslav Katalenić iz Gornjeg Jesenja, Gornje Jesenje 55,
9.    Zdenko Martinić iz Zaboka, Grdenci 17,
10.  Dragutin Pažameta iz Krapine, Velika Ves 23,
11.  Dragutin Šic iz Oroslavja, Stubička Slatina 219.
 
Kandidati/kinje koji pristupe provjeri sposobnosti dužni su predočiti osobnu iskaznicu radi identifikacije.
 
Ako kandidati/kinje ne pristupe provjeri sposobnosti, smatra se da su povukli prijavu na javni natječaj.
           
Opis načina provjere sposobnosti te bodovanja objavljeni su u Obavijesti i uputama kandidatima prijavljenim na natječaj za radno mjesto vozač/ica na web stranici Krapinsko-zagorske županije  www.kzz.hr  od 10. prosinca 2009. godine.
           
Provjeru sposobnosti putem intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja.
           
Ovaj Poziv objaviti će se na web stranici Krapinsko – zagorske županije, www.kzz.hr i na Oglasnoj ploči Krapinsko – zagorske županije u prizemlju zgrade, Magistratska 1, Krapina.
 
PREDSJEDNICA POVJERENSTVA
Ljiljana Malogorski, dipl. iur.