Zagorje
Bajka na dlanu

Poziv na testiranje i intervju radi provjere znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na natječaj za imenovanje pročelnika upravnih tijela Krapinsko-zagorske županije

Datum objave: 21. kolovoza 2009.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU
             NATJEČAJA
 
KLASA: 112-02/09-01/13
URBROJ: 2140/01-09-09-34
Krapina, 20. kolovoz 2009.
            Na temelju članka 20. stavka 4. alineje 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 86/08.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje pročelnika upravnih tijela Krapinsko-zagorske županije, upućuje
 
 
POZIV NA TESTIRANJE I INTERVJU
 

I. ZA RADNO MJESTO PROČELNIKA UPRAVNOG ODJELA ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVITAK I ŠUMARSTVO
 
Dana 28. kolovoza 2009. godine (petak) s početkom u 8 sati u zgradi Krapinsko-zagorske županije, u prostorijama Tajništva, soba 17, Magistratska 1 u Krapini, održati će se postupak provjere znanja i sposobnosti kandidata za radno mjesto pročelnika Upravnog odjela za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo
 
temeljem objavljenog javnog natječaja u «Narodnim novinama» broj 97/09. od 07. kolovoza 2009. godine i na Web stranici Krapinsko-zagorske županije www.kzz.hr (natječaji za prijam u službu), za imenovanje pročelnika upravnih tijela Krapinsko-zagorske županije.
 
Kandidat koji ispunjava formalne uvjete propisane natječajem  može pristupiti  na testiranje i intervju za radno mjesto
pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, je:
1. LUKA ČULJAK, iz Zagreba, Jurja Dalmatinca 5
 

II. ZA RADNO MJESTO PROČELNIKA UPRAVNOG ODJELA ZA PROMET I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

Dana 28. kolovoza 2009. godine (petak) s početkom u 9 sati u zgradi Krapinsko-zagorske županije, u prostorijama Tajništva, soba 17, Magistratska 1 u Krapini, održati će se postupak provjere znanja i sposobnosti kandidata za radno mjesto pročelnika Upravnog odjela za promet i komunalnu infrastrukturu – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
 
 temeljem objavljenog javnog natječaja u «Narodnim novinama» broj 97/09. od 07. kolovoza 2009. godine i na Web stranici Krapinsko-zagorske županije www.kzz.hr (natječaji za prijam u službu), za imenovanje pročelnika upravnih tijela Krapinsko-zagorske županije.
 
Kandidat koji ispunjava formalne uvjete propisane natječajem  može pristupiti  na testiranje i intervju za radno mjesto
pročelnik Upravnog odjela za promet i komunalnu infrastrukturu – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, je:
1. ŽELJKO HORVAT iz Đurmanca, Đurmanec 121
 
 
III. ZA RADNO MJESTO PROČELNIKA UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARSTVO I TURIZAM


Dana 28. kolovoza 2009. godine (petak) s početkom u 10 sati u zgradi Krapinsko-zagorske županije, u prostorijama Tajništva, soba 17, Magistratska 1 u Krapini, održati će se postupak provjere znanja i sposobnosti kandidata za radno mjesto pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo i turizam
 
 temeljem objavljenog javnog natječaja u «Narodnim novinama» broj 97/09. od 07. kolovoza 2009. godine i na Web stranici Krapinsko-zagorske županije www.kzz.hr (natječaji za prijam u službu), za imenovanje pročelnika upravnih tijela Krapinsko-zagorske županije.
 
Kandidat koji ispunjava formalne uvjete propisane natječajem  može pristupiti  na testiranje i intervju za radno mjesto
pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i turizam – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, je:
1. IGOR CIGULA iz Radoboja, Radoboj 262
 
 
IV. ZA RADNO MJESTO PROČELNIKA UPRAVNOG ODJELA ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
 
Dana 27. kolovoza 2009. godine (četvrtak) s početkom u 9 sati u zgradi Krapinsko-zagorske županije, u prostorijama Tajništva, soba 17, Magistratska 1 u Krapini, održati će se postupak provjere znanja i sposobnosti kandidata za radno mjesto pročelnika Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb
 
temeljem objavljenog javnog natječaja u «Narodnim novinama» broj 97/09. od 07. kolovoza 2009. godine i na Web stranici Krapinsko-zagorske županije www.kzz.hr (natječaji za prijam u službu), za imenovanje pročelnika upravnih tijela Krapinsko-zagorske županije.
 
Kandidatkinje koje ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem  mogu pristupiti  na testiranje i intervju za radno mjesto
pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, su:
1. MELITA MUSTAČ KUREČIĆ iz Zlatara, Martinečka 3,
2. ZORICA FRANJEČEC CAPAR iz Zaboka, Grabrovec 43IV. ZA RADNO MJESTO PROČELNIKA UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU, MLADE I UDRUGE
 
Dana 27. kolovoza 2009. godine (četvrtak) s početkom u 10 sati u zgradi Krapinsko-zagorske županije, u prostorijama Tajništva, soba 17, Magistratska 1 u Krapini, održati će se postupak provjere znanja i sposobnosti kandidata za radno mjesto pročelnika Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu, mlade i udruge
 
atemeljem objavljenog javnog natječaja u «Narodnim novinama» broj 97/09 od 07. kolovoza 2009. godine i na Web stranici Krapinsko-zagorske županije www.kzz.hr (natječaji za prijam u službu), za imenovanje pročelnika upravnih tijela Krapinsko-zagorske županije.
 
Kandidat koji ispunjava formalne uvjete propisane natječajem  može pristupiti  na testiranje i intervju za radno mjesto :
pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu, mlade i udruge – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, je:
1. IVAN LAMOT iz Krapine, Zagrebačka cesta 46
 

IV. ZA RADNO MJESTO PROČELNIKA SLUŽBE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE
 
Dana 27. kolovoza 2009. godine (četvrtak) s početkom u 11 sati u zgradi Krapinsko-zagorske županije, u prostorijama Tajništva, soba 17, Magistratska 1 u Krapini, održati će se postupak provjere znanja i sposobnosti kandidata za radno mjesto pročelnika Službe za zajedničke poslove
 
 temeljem objavljenog javnog natječaja u «Narodnim novinama» broj 97/09. od 07. kolovoza 2009. godine i na Web stranici Krapinsko-zagorske županije www.kzz.hr (natječaji za prijam u službu), za imenovanje pročelnika upravnih tijela Krapinsko-zagorske županije.
 
Kandidatkinje koje ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem  mogu pristupiti  na testiranje i intervju za radno mjesto :
pročelnik Službe za zajedničke poslove – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, su:
1. PETRA VRANČIĆ LEŽ iz Zaboka, Matije Gupca 87,
2. MELITA MUSTAČ KUREČIĆ iz Zlatara, Martinečka 3.
 
 
Kandidati/kinje koji pristupe testiranju dužni su predočiti osobnu iskaznicu radi identifikacije. Ako kandidati/kinje ne pristupe testiranju, smatra se da su povukli prijavu na javni natječaj.
Pravni izvori koje trebaju koristit kandidati za pripremanje za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, te opis postupka provjere znanja i sposobnosti te bodovanja objavljeni su u Obavijestima i uputama kandidatima prijavljenim na natječaj za imenovanje pročelnika Upravnih tijela Krapinsko-zagorske županije na web stranici Krapinsko-zagorske županije www.kzz.hr od 10. kolovoza 2009. godine.
Testiranje i intervju provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja.
Ovaj Poziv objaviti će se na web stranici Krapinsko-zagorske županije, www.kzz.hr  i na Oglasnoj ploči Krapinsko-zagorske županije u prizemlju zgrade, Magistratska 1, Krapina.
                                                                               PREDSJEDNICA POVJERENSTVA
                                                                                             Sonja Borovčak