Zagorje
Bajka na dlanu

Poziv na testiranje i intervju radi provjere znanja i sposobnosti kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta administrativni referent/ica

Datum objave: 8. travnja 2009.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA
KLASA: 112-02/09-01/06
URBROJ: 2140/01-09-09-43
Krapina, 08. travnja 2009.
 
Na temelju članka 20. stavka 4. alineja 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Upravni odjel za društvene djelatnosti Krapinsko – zagorske županije, upućuje
POZIV NA TESTIRANJE I INTERVJU
 
Dana 16. travnja 2009. godine (četvrtak) s početkom u 11 sati u zgradi Krapinsko – zagorske županije, prostoriji za sastanke, Magistratska 3 u Krapini, održati će se postupak provjere znanja i sposobnosti kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta  administrativni referent/ica
a temeljem objavljenog javnog natječaja u «Narodnim novinama» broj 32 od 13. ožujka 2009. godine i na web stranici Krapinsko-zagorske županije www.kzz.hr (natječaji za prijam u službu), za prijam u službu u Upravni odjel za društvene djelatnosti Krapinsko-zagorske županije, za radno mjesto administrativni referent/ica – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
Kandidati/kinje koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i mogu pristupiti na testiranje i intervju za radno mjesto:
 
– administrativni referent/ica
1. DRAGICA GLUHAK iz Pregrade, Vinogorski Vrhi 69,
2. KAROLINA BELOŠEVIĆ iz Đurmanca, Đurmanec 78,
3. SLAĐANA ŠKRLEC iz Marije Bistrice, Podgorje Bistričko 20a,
4. KSENIJA TOMIĆ iz Stubičkih Toplica, A. Šenoe 7,
5. MARTINA PERNJEK iz Krapine, Kneza Branimira 19,
6. DUBRAVKA HANŽEK iz Donje Stubice, Matenci 32a,
7. IVANA ŽNIDARIĆ iz Svetog Križa Začretje, Mirkovec 17a,
8. ANA ŽUPANIĆ iz Lepoglave, Čret 24,
9. DRAGICA JAGARIĆ iz Kumrovca, Ravno Brezje 71,
10. INA PAVETIĆ iz Donje Stubice, Lepa Ves 82a,
11. KRUNOSLAV DOBRIČEVIĆ  iz Zaboka, M. Gupca 34,
12. MARIJANA PODOREŠKI GREGUROVIĆ  iz Krapine, Strahinje 55,
13. TOMISLAV TUKAČ iz Zlatar Bistrice, G. Brestovečka 20
 
Kandidati/kinja koji pristupe testiranju dužni su predočiti osobnu iskaznicu radi identifikacije.
Ako kandidati/kinje ne pristupe testiranju, smatra se da su povukli prijavu na javni natječaj.
Pravni izvori koje trebaju koristi kandidati za pripremanje za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, te opis postupka provjere znanja i sposobnosti te bodovanja objavljeni su u Uputama kandidatima prijavljenim na natječaj u Upravni odjel za društvene djelatnosti na web stranici Krapinsko – zagorske županije www.kzz.hr  od 13. ožujka 2009. godine.
Testiranje i intervju provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja.
Ovaj Poziv objaviti će se na web stranici Krapinsko – zagorske županije, www.kzz.hr  i na Oglasnoj ploči Krapinsko – zagorske županije u prizemlju zgrade, Magistratska 1, Krapina.
PREDSJEDNICA POVJERENSTVA
Zorica Franjčec Capar, dipl. iur.