Zagorje
Bajka na dlanu

Poziv na testiranje i intervju radi provjere znanja i sposobnosti kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta stručni suradnik/ca za zaštitu okoliša

Datum objave: 17. travnja 2009.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA
KLASA: 112-02/09-01/07
URBROJ: 2140/01-08-09-21
Krapina, 17. travnja 2009.
 
Na temelju članka 20. stavka 4. alineja 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Upravni odjel za zaštitu okoliša  Krapinsko – zagorske županije, upućuje
POZIV NA TESTIRANJE I INTERVJU
 
Dana 27. travnja 2009. godine (ponedjeljak) s početkom u 11 sati u zgradi Krapinsko – zagorske županije, prostoriji za sastanke, Magistratska 3 u Krapini, održati će se postupak provjere znanja i sposobnosti kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta  stručni suradnik/ca za zaštitu okoliša
a temeljem objavljenog javnog natječaja u «Narodnim novinama» broj 32 od 13. ožujka 2009. godine i na web stranici Krapinsko-zagorske županije www.kzz.hr (natječaji za prijam u službu), za prijam u službu u Upravni odjel za zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, za radno mjesto stručni suradnik/ca za zaštitu okoliša – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
Kandidati/kinje koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i mogu pristupiti na testiranje i intervju za radno mjesto:
 
– stručni suradnik/ca za zaštitu okoliša
 
1.  SREBRENKA ŠKROBOT iz Krapine, Zrinskog Frankopana 8,
2.  ZDENKO KOMORČEC iz Mihovljana, Mihovljan 39/a,
3.  MONIKA KAMENEČKI iz Krapina, M. Gupca 11,
4.  GORAN STUHNE iz Krapinskih Toplica, Zagrebačka 16,
5.  ANICA ČUČEK iz Huma na Sutli, Hum na Sutli 158,
6.  IVANA CEKOL iz Krapine, M. Gupca 21,
7.  MARTINA TRAMIŠAK iz Krapinskih Toplica, Klokovec 16
Kandidati/kinje koji pristupe testiranju dužni su predočiti osobnu iskaznicu radi identifikacije.
Ako kandidati/kinje ne pristupe testiranju, smatra se da su povukli prijavu na javni natječaj.
Pravni izvori koje trebaju koristi kandidati za pripremanje za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, te opis postupka provjere znanja i sposobnosti te bodovanja objavljeni su u Uputama kandidatima prijavljenim na natječaj u Upravni odjel za zaštitu okoliša na web stranici Krapinsko – zagorske županije www.kzz.hr  od 13. ožujka 2009. godine.
Testiranje i intervju provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja.
Ovaj Poziv objaviti će se na web stranici Krapinsko – zagorske županije, www.kzz.hr    i na Oglasnoj ploči Krapinsko – zagorske županije u prizemlju zgrade, Magistratska 1, Krapina.
PREDSJEDNIK POVJERENSTVA
Stjepan Bručić, mr. sc.