Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 2. travnja 2015.

KLASA:810-03/14-01/03

URBROJ: 2140/01-02-15-16

Krapina, 2. travnja 2015.

Temeljem članka 41. Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja („Narodne novine“, broj 30/14. i 67/14.) župan Krapinsko-zagorske županije upućuje

Poziv na javni uvid u prijedlog vanjskog plana zaštite i spašavanja od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari za pogon tvrtke CRODUX plin d.o.o. – Terminal UNP-a Sveti Križ Začretje, Pustodol 18d

Temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj, 174/04., 79/07., 38/09. i 127/10.), Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja („Narodne novine“, broj 30/14. i 67/14.) te Odluke o potrebi izrade vanjskog plana zaštite i spašavanja od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari za pogon tvrtke Crodux plin d.o.o. – Terminal UNP-a Sveti Križ Začretje KLASA:810-03/14-09/01, URBROJ:543-01-04-01-14-4, od 13. ožujka 2014. godine donijete od Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Odlukom župana Krapinsko-zagorske županije osnovano je Stručno povjerenstvo za izradu Vanjskog plana zaštite i spašavanja za tvrtku Crodux plin d.o.o.- Terminal UNP-a Sveti Križ Začretje, KLASA: 810-03/14-01/03, URBROJ: 2140/01-02-14-10 koje je izradilo prijedlog Vanjskog plana zaštite i spašavanja od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari za pogon tvrtke Crodux plin d.o.o. – Terminal UNP-a Sveti Križ Začretje.

Člankom 41. Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja („Narodne novine“, broj 30/14. i 67/14.) propisano je da je Županija dužna obavijestiti javnost o aktivnostima na izradi vanjskih planova i omogućiti joj uvid i sudjelovanje tijekom cijelog procesa izrade i donošenja istih kao i organizirati javnu raspravu.

Ovim putem poziva se zainteresirana i stručna javnost da se uključi u davanje mišljenja, prijedloga i primjedbi na prijedloge vanjskih planova.

Rok za davanje mišljenja, prijedloga i primjedbi na prijedloge vanjskih planova je od 3. travnja do 4. svibnja 2015. godine. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se poslati na adresu: Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za opće i zajedničke poslove, Krapina, Magistratska 1 ili elektronskom poštom na e-mail: marija.bedenikovic@kzz.hr.

Uvid u Vanjski plan zaštite i spašavanja od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari za pogon tvrtke Crodux plin d.o.o. – Terminal UNP-a Sveti Križ Začretje može se izvršiti u prostorijama Općine Sveti Križ Začretje svakog radnog dana u vremenu od 8.00 do 14.00 sati kao i na web stranicama Općine Sveti Križ Začretje http://www.sveti-kriz-zacretje.hr/ i Krapinsko-zagorske županije http://www.kzz.hr/.

Vrijeme održavanja javne rasprave biti će naknadno objavljeno na web stranicama Općine Sveti Križ Začretje i Krapinsko-zagorske županije. 

ŽUPAN

Željko Kolar