Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 19. siječnja 2011.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA
UO za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu
KLASA: 612-10/11-01/01
URBROJ:2140/1-09-11-1
Krapina, 20.01.11.

 

Na temelju članka 1 i 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” broj 47/90,27/93 i 38/09) i članka 1. Odluke o Kulturnom vijeću KZŽ (Sl.gl. KZŽ 16/04 i 30/09) župan Krapinsko – zagorske županije upućuje putem županijskih web stranica javni

P O Z I V
za dostavljanje prijava za potporu izdavanju knjiga iz proračuna Krapinsko zagorske županije u 2011. godini

I

Pozivaju se pravne osobe (registrirane za obavljanje izdavačke djelatnosti u KZŽ) i autori vlastitih izdanja s područja KZŽ da podnesu pisane i obrazložene prijave projekata izdavanja autorskih proznih, pjesničkih, književno-esejističkih djela koje namjeravaju izdati 2011. godine i za koje očekuju financijsku potporu iz proračuna Krapinsko zagorske županije.

II

Prijave s obrazloženjem moraju biti dostavljene na priloženim prijavnicama (kopirano u 2 primjeraka) najkasnije do 28. veljače 2011. godine na adresu: Krapinsko – zagorska županija, Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu, 49 000 Krapina, Magistratska ulica 1, p.p. 43.

Prijave koje ne budu dostavljene na propisanim obrascima i s potpunim podacima uz propisane priloge kao i prijave koje se ne dostave u navedenom roku, neće se razmatrati i uvrstiti u program «tekuće donacije za izdavačku djelatnost» Krapinsko zagorske županije.