Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 13. siječnja 2014.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN

KLASA: 612-10/14-01/01

URBROJ:2140/1-02-14-1

Krapina,  08. siječnja 2014.

 

Na temelju članka 1 i 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” broj 47/90,27/93 i 38/09) i članka 1. Odluke o Kulturnom vijeću KZŽ (Sl.gl. KZŽ 16/04 i 30/09),  župan Krapinsko – zagorske županije upućuje putem županijskih web stranica javni

 

P O Z I V 

 za dostavljanje prijava za potporu izdavanju knjiga iz proračuna Krapinsko zagorske županije u 2014. godini

 


I

Pozivaju se pravne osobe (registrirane za obavljanje izdavačke djelatnosti u KZŽ) i autori vlastitih izdanja s područja KZŽ da podnesu pisane i obrazložene prijave projekata izdavanja autorskih proznih, pjesničkih, književno-esejističkih djela koje namjeravaju izdati 2014. godine i za koje očekuju financijsku potporu iz proračuna Krapinsko zagorske županije.

 

II

 

Prijave s obrazloženjem  moraju biti dostavljene na priloženim prijavnicama (kopirano u 2 primjeraka) kao i u digitalnoj – elektroničkoj formi,  najkasnije do 25. veljače 2014. godine na adresu: Krapinsko – zagorska županija, Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu,  49 000 Krapina, Magistratska ulica 1, p.p. 43., email: ivan.lamot@kzz.hr

Prijave koje ne budu dostavljene na propisanim obrascima i u zahtijevanoj formi, s potpunim podacima uz propisane priloge kao i prijave koje se ne dostave u navedenom roku, neće se razmatrati i uvrstiti u program «tekuće donacije za izdavačku djelatnost»  Krapinsko zagorske županije.

 

                                              

                                                                                                               ŽUPAN

                                                                                                               Željko  Kolar