Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 2. srpnja 2012.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je donijelo Program pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije za 2012. godine koji je osmišljen kao potpora razvojnim projektima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji su prihvatljivi za prijavu na natječaje u okviru operativnih programa, koji se već provode, ili je njihova provedba planirana, a financiraju se iz fondova Europske unije (za sada kroz IPA program, a uskoro iz strukturnih fondova Europske unije).

Program pridonosi ostvarenju strateških ciljeva utvrđenih Strategijom regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2011.-2013. kroz pomoć u pripremi regionalnih razvojnih projekata, lokalnih projekata na potpomognutim područjima, sufinanciranju provedbe projekta financiranih iz fondova Europske unije te pripremi nacionalnih strateških projekata.

Potprogramom „Priprema lokalnih projekata na potpomognutim područjima“ nastoji se pridonijeti bržem društveno-gospodarskom razvoju najslabije razvijenih područja Republike Hrvatske.

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 01. kolovoza 2012. godine.

Više saznajte ovdje.