Zagorje
Bajka na dlanu

Poziv za prijavu kandidata za pohađanje edukacije za miritelje u individualnim radnim sporovima

Datum objave: 11. studenoga 2008.

Radi provedbe projekta „Mirenje u individualnim radnim sporovima“, Gospodarsko-socijalno vijeće u Krapinsko-zagorskoj županiji ponovno objavljuje
 
 
   P O Z I V
 
za prijavu kandidata za pohađanje edukacije za miritelje u individualnim radnim sporovima
 
 
Ured Vlade Republike Hrvatske za socijalno partnerstvo provodi projekt „Mirenje u individualnim radnim sporovima“ s ciljem smanjenja velikog broja radnih sporova pri redovnim sudovima i primjene mirenja kao alternativnog načina rješavanja sporova između radnika i poslodavaca.
Županijsko gospodarsko-socijalno vijeće u obvezi je predložiti 15 kandidata za pohađanje edukacije za miritelje u individualnim radnim sporovima. Do sada je prijave podnijelo 9 kandidatkinja/kandidata.
Edukacija traje 40 sati,  odvija se u Županiji, a po završetku edukacije utvrditi će se lista miritelja za Županiju s koje će zainteresirani moći predložiti miritelje u konkretnim radnim sporovima.
Poželjno je da kandidati ispunjavaju slijedeće kriterije: visoka stručna sprema, komunikativnost, inicijativa, povjerljivost i strpljivost, organizacijske sposobnosti, odgovornost te spremnost na kontinuiranu edukaciju i usavršavanje.

Detaljne informacije o mirenju u individualnim radnim sporovima zainteresirani mogu saznati na web stranici www.socijalno-partnerstvo.hr ili u Županiji na broj telefona 049/329 253 (Ljiljana Malogorski, tajnica GSV-a).

Prijava sa životopisom kandidata dostavlja se putem pošte ili osobno na adresu: Gospodarsko-socijalno vijeće u Krapinsko-zagorskoj županiji, Krapina, Magistratska ulica 1.

Obrazac za prijavu i obrazac Izjave nalaze se ispod teksta ovog Poziva.

Rok za dostavu prijave je 24. studeni 2008. godine.