Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 12. lipnja 2020.

U sklopu kampanje, u Zaboku će biti održana besplatna Radionica osnaživanja žena, na kojoj će polaznice raditi na unapređenju socijalnih i komunikacijskih vještina, asertivnosti, prezentacijskih i pregovaračkih vještina. Naučit će pisati kvalitetnije životopise i pripremati se za intervjue za posao, a sve s ciljem da im se lakše otvore prilike za ravnopravno sudjelovanje na tržištu rada.

Datumi održavanja radionica su 17., 18. i 19. lipnja 2020. godine, od 09,00 do 15,00 sati.

PRIJAVE klikom na link: besplatne radionice.