Zagorje
Bajka na dlanu

Projekt “1000 solarnih kolektora za fizičke osobe” – Rezultati natječaja

Datum objave: 16. rujna 2010.

            Na temelju članka 3. Ugovora o sufinanciranju programa „1000 solarnih kolektora za fizičke osobe u Krapinsko-zagorskoj županiji“ zaključenog 05. listopada 2009. godine između Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske, Krapinsko-zagorske županije i jedinica lokalne samouprave i članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije Pravilnika  (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”,  broj 13/01, 5/06, 11/06-pročišćeni tekst i 14/09),  Župan donosi
ZAKLJUČAK
o sufinanciranju kućanstava po Projektu „1000 solarnih kolektora za fizičke osobe u Krapinsko-zagorskoj županiji“
 
1. Na temelju prijedloga Povjerenstva za pregled i odabir ponuda i odabir kućanstava po Programu „1000 solarnih kolektora za fizičke osobe u Krapinsko-zagorskoj županiji“, odobrava se sufinanciranje troškova opreme i ugradnje u visini od 40 % vrijednosti sustava, odnosno najviše do 12.000 kn po kućanstvu za slijedeće korisnike:
 
Solarni kolektorski sustavi:
 
Redni broj
Broj bodova
Prezime i ime
Sustav
1
79
Podolšak Josip
Solar
2
75
Lovrek Minko
Solar
3
74,5
Čičko Zdravko
Solar
4
69
Škreblin Zvonko i Branka
Solar
5
69
Horvat Josip
Solar
6
66
Lončarec Davorin
Solar
7
63
Skupnjak Vjeran
Solar
8
60,83
Kos Marko
Solar
9
60
Škalički Vladimir
Solar
10
59
Žugec Rudolf
Solar
11
56.5
Vdović Franjo
Solar
12
56,5
Hubzin Miljenko
Solar
13
55
Culi Vinko
Solar
14
54
Kašić Josip
Solar
15
52,5
Leš Nikola
Solar
16
50
Lisak Željko
Solar
17
45
Branković Nada i Čedomir
Solar
18
43,5
Bosak Ivan
Solar
19
42
Vnučec Bogomir
Solar
20
39
Čavužić Marija
Solar
21
32
Pavrlišak Marko
Solar
22
31
Prepolec Zvonko
Solar
 
Sustavi geotermalnih dizalica topline:
 
Redni broj
Broj bodova
Prezimei ime
Sustav
1
58
Ciglenečki Stjepan
Dizalica topline
2
43
Preglej-Grbić  Ankica
Dizalica topline
3
38,5
Pavleković Ivan
Dizalica topline


     2. Na temelju prijedloga Povjerenstva za pregled i odabir ponuda i odabir kućanstava po Programu „1000 solarnih kolektora za fizičke osobe u Krapinsko-zagorskoj županiji“, odobrava se sufinanciranje troškova opreme i ugradnje u visini od 40 % vrijednosti sustava, odnosno najviše do 12.000 kn po kućanstvu za slijedeće korisnike, uz uvjet dopune dokumentacije koja nedostaje, sukladno uvjetima Natječaja i Zapisnicima, najkasnije do 31. listopada 2010. godine:
 
Solarni kolektorski sustavi:
 
Redni broj
Broj bodova
Prezime i ime
Sustav
1
57
Gvozdanović Mario
Solar