Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 14. rujna 2011.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisala je drugi natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz IPARD programa za Mjeru 302. „Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti“ (http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/2214087.html).

 

Natječaj je otvoren u razdoblju od 12. rujna do 31. listopada 2011. godine, a dostupan je i na web stranici Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, te na web stranici Agencije za plaćanja – u rubrici NATJEČAJI, gdje svi potencijalni korisnici mogu pronaći Vodič za korisnike te potrebne obrasce.

 

Mjera 302 – treći prioritet IPARD programa ima za cilj povećati prihode ruralnog stanovništva kroz razvoj i diversifikaciju ruralnih aktivnosti na farmi i/ili izvan nje, stvoriti nove mogućnosti zapošljavanja kroz razvoj i diversifikaciju ruralnih aktivnosti na farmi i/ili izvan nje, očuvati postojeća radna mjesta, povećati opseg usluga za stanovnike ruralnog područja i poboljšati kvalitete usluga koje se pružaju te poboljšati socijalnu strukturu u ruralnim područjima.

 

Omogućava ostvarenje spomenutih ciljeva, a omogućuje ulaganja u sljedećim sektorima:

• sektor ruralnog turizma,

• sektor tradicijski obrti,

• sektor izravna prodaja,

• sektor slatkovodnog ribarstva,

• sektor usluga,

• sektor prerade na poljoprivrednim gospodarstvima,

• sektor proizvodnje gljiva, te

• sektor obnovljivih izvora energije.

 

Maksimalna ukupna vrijednost prihvatljivih ulaganja po projektu je 150.000 EUR, osim za ulaganja u obnovljive izvore energije gdje je ograničeno na 675.000 EUR.

Maksimalni udio potpore iznosi do 50% ukupnog prihvatljivog ulaganja u projekt.

 

Više informacija o natječaju te natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

http://www.apprrr.hr/mjera-302-109.aspx