Zagorje
Bajka na dlanu

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Pravilnik o dodjeli potpora TiUO

Datum objave: 5. travnja 2022.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu,
turizam, promet i komunalnu infrastrukturu

KLASA: 311-01/22-01/73
URBROJ: 2140-06-22-2
Krapina, 04. travanj 2022.

 

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15.), Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14.) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13 – pročišćeni tekst i 13/18.) upućuje se

 

JAVNI POZIV


za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Pravilnika za dodjelu potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima na području Krapinsko- zagorske županije

Tradicijski i umjetnički obrti važan su i vrijedan dio nasljeđa Krapinsko-zagorske županije.

S obzirom da djelatnosti kojima se bave tradicijski obrti često nisu gospodarski atraktivne i isplative njima se kao osnovnim poslom nerijetko bave starije generacije. Vlasnici tradicijskih i umjetničkih obrta suočeni su sa smanjenjem tržišta i konkurencijom jeftine industrijske proizvodnje i slijedom toga prijeti izumiranje tih obrta, a zbog kulturnog nasljeđa iznimno je važno sačuvati tradicijske obrte.

Namjera je Krapinsko-zagorske županije potaknuti osviještenost za sve tradicijske i umjetničke proizvode i usluge na način što su osigurana sredstva za dodjelu potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima na području Županije i to s ciljem očuvanja kulturnog nasljeđa i tradicijskih gospodarskih vrijednosti kao i poticanja njihovog razvoja.

Temeljem Pravilnika, Krapinsko-zagorska županija raspisuje natječaj za dodjelu bespovratnih potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima na svom području. Natječajem su definirani korisnici, namjena, djelatnosti i postupak dodjele potpore, a isti se objavljuje u javnim glasilima.

Slijedom navedenog predlaže se donošenje Pravilnika za dodjelu potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima na području Krapinsko-zagorske županije.

Donošenjem ovog Pravilnika prestalo bi važenje Pravilnika za dodjelu potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima sa dopunama (Službeni glasnik KZŽ broj 36/17, 14/18, 31/19 i 14/20).

Sukladno odredbama Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije („Narodne novine“ broj 24/14.), poziva se zainteresirana javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonese kvaliteti akta koji se donosi i da svoje primjedbe i prijedloge dostaviti putem Obrasca za sudjelovanje u javnoj raspravi (ispod teksta).

Popunjeni obrazac dostavite na adresu elektroničke pošte: tatjana.kuhar@kzz.hr zaključno sa danom 19. travnja 2022. godine ili na adresu: Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu, Magistratska 1. Krapina.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se i oni prihvaćeni, ugraditi će se u konačni prijedlog Pravilnika za dodjelu potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima na području Krapinsko-zagorske županije

PROČELNICA
mr. Sanja Mihovilić