Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 14. listopada 2011.

JAVNI NATJEČAJ
ZA OSTVARIVANJE POTPORA ZA UNAPREĐENJE RADA UDRUGA U POLJOPRIVREDI U KRAPINSKO-ZAGORSKOJ ŽUPANIJI ZA 2011. GODINU

 

Popis udruga kojima su dodijeljena sredstva možete preuzeti ispod teksta.


1. Predmet natječaja je prikupljanje ponuda temeljem Pravilnika o ostvarivanju potpora za unapređenje rada udruga u poljoprivredi.

2. Cilj natječaja je unapređenje rada poljoprivrednih udruga glede bolje opremljenosti, organiziranosti, te konkurentnosti u odnosu na uvjete koji vladaju na tržištu.

3. Sudionici natječaja jesu udruge upisane u registar udruga u Uredu državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji, koje broje najmanje 7 (sedam) članova, udruge koje su aktivne, imaju sjedište na području Krapinsko-zagorske županije, provode aktivnosti za koje traže potporu na području Krapinsko-zagorske županije, a ispunjavaju i druge uvjete propisane Pravilnikom.

4. Na natječaj se prijavljuju „Projekti“ koju čine cjelokupne, sveobuhvatne investicijske aktivnosti udruge koji se sastoji od prihvatljivog i neprihvatljivog dijela za dodjelu potpore.

5. Finaciranje projekta udruga vršiti će se na temelju utvrđenih kriterija u koje ulaze troškovi prihvatljivi za dodjelu potpore:
a) ulaganje u opremu za poboljšanje uvjeta u poljoprivrednoj proizvodnji;
b) ulaganje u opremu za skladištenje, čuvanje i preradu poljoprivrednih proizvoda;
c) marketinška priprema poljoprivrednih proizvoda;
d) nastup na sajmovima i izložbama unutar Republike Hrvatske i EU;

Krapinsko-zagorska županija sufinancirati će do 50% ulaganja i maksimalno do 30.000,00 kuna po udruzi.

6. Projekat udruge obavezno mora biti sufinanciran od strane samih korisnika, i/ili jedinica lokalne samouprave, i/ili drugih izvora financiranja.

7. Na natječaj se mogu prijaviti projekti koji jesu i /ili će biti provedeni do kraja tekuće godine.

8. Rok za podnošenje prijave je do 14.11.2011.godine.

Podnošenje prijave:

Sve prijave podnose se na popunjenom službenom obrascu za prijavu projekata (u prilozima ispod teksta). Obrazac KZŽ 1 2011. može se preuzeti i u Upravnom odjelu za poljoprivredu, Magistratska 1, 49000 Krapina

Obrazac za prijavu projekata predaje se na elektronički popunjenom ili tiskanom obliku.

Obrazac za prijavu projekta na natječaj se ne smije ni na koji način mijenjati.

Potrebna dokumentacija za prijavu projekata

a) Rješenje o upisu udruge u Registar udruga u Republici Hrvatskoj

b) Popis članova udruge (ime, prezime i adresa), te suglasnost najmanje 50% članova za zatraženi projekt.

c) Zapisnik s posljednje redovne održane skupštine udruge ili izvanredne ukoliko je bila održana

d) Program rada udruge za 2011. godinu ovjeren od strane predsjednika

e) Mišljenje područnog odjela Javne poljoprivredne savjetodavne službe o radu udruge

f) Ugovor o sufinanciranju projekta i/ili Izjavu o samofinanciranju projekta ovjereno od strane javnog bilježnika

g) Kopiju ponude, predračuna ili Ugovora o realizaciji projekta ne stariji od 30 dana, te računa ukoliko je projekt već proveden

h) Samo za provedene projekte: potvrdu da je račun plaćen (kopija izvatka, kopija virmana…)

11. U razmatranje se neće uzeti prijave koje su zakašnjele i ako nisu u skladu s uvjetima natječaja.

12. Konačnu odluku o dodjeli potpore za unapređenje rada udruga u poljoprivredi donosi župan na prijedlog Povjerenstva za odobravanje sredstava za dodjelu potpora za unapređenje rada udruga u poljoprivredi temeljem Pravilnika o ostvarivanju potpora za unapređenje rada udruga u poljoprivredi.

13. Krapinsko-zagorska županija s nositeljima odobrenih projekta potpisuje Ugovor o sufinanciranju. Sudionici natječaja biti će obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 30 dana od dana zatvaranja Natječaja.

14. Obrazac za prijavu projekata i dokumentacija se dostavljaju isključivo putem pošte u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba obavezno ispisati ime i adresu pošiljatelja i istu dostaviti na adresu:

 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za poljoprivredu
Magistratska 1
49 000 KRAPINA
s naznakom za natječaj –
„Za ostvarivanje potpora za unapređenje rada udruga u poljoprivredi u Krapinsko-zagorskoj županiji za 2011. godinu“
– NE OTVARATI –