Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 9. veljače 2023.

Procjena utjecaja na okoliš izgradnje građevine za uzgoj peradi kapaciteta 39 000 komada brojlera na k.č. 6935, 6936/1-dio i 6940-dio, sve k.o. Selnica, Općina Marija Bistrica

  • Uzgoj peradi na k.č. 6935, 6936/1-dio i 6940-dio, sve k.o. Selnica, Općina Marija Bistrica.
  • Obavijest o provođenju javne rasprave možete preuzeti u prilozima. (Obavijest je objavljena 21.05.2023.)
  • Nacrt rješenja možete preuzeti u prilogu ispod teksta. (Rješenje je objavljeno 14.07.2023. godine.)
  • Rješenje možete preuzeti u prilogu ispod teksta. (Rješenje je objavljeno 22.08.2023. godine.)

Datum zadnje izmjene: 25. kolovoza 2023.