Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 22. rujna 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 320-09/17-01/01
URBROJ: 2140/01-02-17-03
Krapina, 22. rujna 2017.

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, br. 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst) župan Krapinsko-zagorske županije raspisuje

JAVNI POZIV

za XVI. Ocjenjivanje i izložbu meda Krapinsko-zagorske županije

XVI. ocjenjivanje i izložba meda Krapinsko-zagorske županije održati će se 25. studenog 2017. godine u Donjoj Stubici. Na ocjenjivanje se mogu prijaviti svi zainteresirani pčelari i pčelarke s područja Krapinsko-zagorske županije sa uzorcima meda koji su sa pašnog područja Krapinsko-zagorske županije.

Udruge pčelara sa područja Krapinsko-zagorske županije prikupljaju uzorke meda te iste šifriraju.

Za prijavu na ocjenjivanje potrebno je dostaviti dvije staklenke meda od 450 grama i jednu staklenku od 900 grama za svaki uzorak meda prijavljen na natjecanje. Med mora biti u tekućem stanju u čistim, neoznačenim staklenkama sa zlatnim poklopcima bez uzoraka. Kotizacija za sudjelovanje iznosi 100,00 kuna po uzorku meda.

Udruge pčelara same dostavljaju šifrirane  uzorke meda 5. listopada 2017. godine  u Krapinsko-zagorsku županiju,  Magistratska 1, treći kat soba 49.

Prijavljeni uzorci ocjenjivati će se prema Pravilniku o kvaliteti meda i drugih pčelinjih proizvoda. Peludnu analizu prispjelih uzoraka meda napraviti će Agronomski fakultet u Zagrebu.

Pozivamo sve pčelare i pčelarke sa područja Krapinsko-zagorske županije da se uključe u XVI. Ocjenjivanje i izložbu meda Krapinsko-zagorske županije.

ŽUPAN
Željko Kolar