Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 15. veljače 2011.

U petak, 18. veljače 2011. godine s početkom u 10.00 sati u u maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta u Krapini održava se 2. Skupština PARTNERSKOG VIJEĆA ZA TRŽIŠTE RADA Krapinsko-zagorske županije. Članovi ovog Vijeća – predstavnici Županije, HZZ-a, općina i gradova, Gospodarske i Obrtničke komore, gospodarstvenika, predstavnika civilnog sektora i drugi – koje je osnovano Sporazumom o partnerstvu u prosincu prošle godine, donijet će Plan rada za 2011. godinu, upoznati se s aktivnostima izrade Strategije razvoja ljudskih potencijala Krapinsko-zagorske županije te dati prijedloge i smjernice za njenu izradu.

Podsjećamo, Partnersko vijeće za tržište rada osnovano je u sklopu projekta “Lokalno partnerstvo za zapošljavanje, Faza 3” (LPE-3) koji se financira u okviru IV. komponente Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) “Razvoj ljudskih potencijala”, a inicijator i korisnik projekta je Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Opći cilj projekta je smanjiti nezaposlenost i “prijetnje” od nove nezaposlenosti koristeći partnerski pristup i standarde Europskog socijalnog fonda. Njegova je svrha razviti institucionalni okvir za RLJP na županijskoj razini temeljen na partnerstvu te jačanje kapaciteta potencijalnih prijavitelja projekata za planiranje, izradu i provođenje aktivne politike tržišta rada.