Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 20. studenoga 2014.

Generalna skupština UN-a je toga dana 1959. godine usvojila „Deklaraciju o pravima djeteta“, a 1989. godine „Konvenciju o pravima djeteta“. Njome se pokušalo odrediti specifične potrebe djece i mladih, njihovi specifični problemi vezani uz razvoj, odrastanje, podređenost odraslima, iskorištavanje, zlostavljanje. „Konvencija o pravima djeteta“ je najviše puta ratificirani dokument o ljudskim pravima u cijelom svijetu, ali je provedba još uvijek nedovoljna.

 

Povodom toga dana se odvijaju aktivnosti koje promoviraju dobrobit djece i njihova prava kao „malih ljudi“. UN je preporučio ovaj dan obilježiti kao dan prijateljstva i razumijevanja među djecom. Na odraslima je da provode i promoviraju prava djece, ali da uključe i samu djecu u raspravi i odlučivanje o njihovim pravima i potrebama.

 

Krapinsko-zagorska županija kroz mnoge aktivnosti pomaže djeci. Županija sufinancira prijevoz učenika, nagrađuje i pomaže nadarenoj djeci, stipendira učenike, pruža financijsku pomoć kroz razna usavršavanja itd.

 

Trenutno županija provodi aktivnosti u sklopu projekta „BALTAZAR“ (Osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama), sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda.

 

Ovim projektom nastoji se osigurati inkluzivno obrazovanje za učenike s teškoćama, te utjecati na smanjene nezaposlenosti mladih osoba do 29.g. života u Krapinsko-zagorskoj županiji.

 

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade kroz razne aktivnosti utječe na poboljšanje kvalitete života djece.

Na temelju Odluke o kriterijima za dodjelu financijskih potpora projektima ili programima udruga na području Krapinsko-zagorske županije u području djece i mladih financirani su projekti/programi udruge u ukupnom iznosu 130.000,00kn.

 

Na temelju Odluke o uvjetima i postupku ostvarivanja prava iz programa socijalne skrbi roditelji ostvaruju pravo na novčanu naknadu za treće i svako daljnje novorođeno dijete za što je utrošeno ove godine 194.000 kn, zatim pravo na jednokratnu novčanu pomoć za sufinanciranje troškova nabave udzbenika i drugih nastavnih sredstava za učenike osnovnih i srednjih škola za što je ove godine utrošeno 239.250,00 kn, a također mogu ostvariti i pravo na jednokratnu novčanu pomoć za potrebe podmirenja troškova liječenja djece, nabave ortopedskih pomagala ili druge troškove koje im mogu osigurati zadovoljenje osnovnih uvjeta stanovanja ili unaprijediti kvalitetu življenja .

 

Osim toga, županija se uključuje i podržava razne aktivnosti koje imaju za cilj dobrobit djece i promicanje njihovih prava.