Zagorje
Bajka na dlanu

25 godina županijske sportske zajednice – kombinacija odlične organizacije, izuzetno motiviranih trenera i sportskih djelatnika te talentiranih i upornih sportaša

Datum objave: 27. ožujka 2024.

Svečana sjednica Skupštine Sportske zajednice Krapinsko-zagorske županije održana je 26. ožujka 2024. godine povodom obilježavanja 25 godina njezinog postojanja

Sportska zajednica u našoj županiji osnovana je 25. lipnja 1999. godine pod nazivom Zajednica športskih udruga i saveza Krapinsko-zagorske županije. Zajednica danas objedinjuje djelovanje 151 udruge, od čega je 8 teritorijalnih zajednica, 14 saveza i 129 temeljnih udruga. U ovom sustavu djeluje 5.153 sportaša u sustavu natjecanja i 1.725 rekreativca, tj. 6.878 sportaša. Sustav kvalitetno djeluje zahvaljujući trudu 387 trenera te slobodno izabranom, neprofitnom i neplaćenom djelovanju 1.279 volontera.

Župan Željko Kolar je okupljenim članicama i članovima Skupštine čestitao na 25 godina rada i sjajnim rezultatima koje postižu zagorske sportašice i zagorski sportaši. „Fascinira broj sportova kojim se naši ljudi bave. Ljudi često misle da je sport nogomet, košarka i rukomet, nešto malo atletike i to je to. A kod nas, u borilačkim sportovima smo u hrvatskom vrhu, jaki su stolni tenis, kuglanje, da ne govorimo koja čudesa stvaraju naši plivači, a zapravo nemaju ni pošteni bazen. To je moguće samo ako imate dobro organizirane klubove, odlično organiziranu Sportsku zajednicu, izuzetno motivirane trenere i sportske djelatnike i prije svega talentirane i uporne sportaše. Krapinsko-zagorska županija ima osvajače Svjetskog kupa, europske i državne prvake gotovo u svim sportovima i o tome treba stalno govoriti“, naglasio je župan Kolar, koji je ovom prilikom istaknuo kako Županija ima gotove građevinske dozvole za gradnju 8 novih sportskih dvorana te ujedno najavio skoro povećanje izdvajanja za sportsku zajednicu na 220.000 eura, a od sljedeće godine na 250.000 eura.

Predsjednik Sportske zajednice Krapinsko-zagorske županije Tihomir Vanična osvrnuo se, među ostalim, na bogatu povijest Zajednice i osobe koje su ju vodile u proteklom razdoblju. „Prvi predsjednik Zajednice bio je Marijan Hruš u mandatu od 1999. do 2003. godine. Drugi predsjednik Zajednice bio je Stjepan Fotivec. Gospodin Fotivec je predsjednik Zajednice bio u četiri mandata u periodu od 2003. do 2019. godine. Dopredsjednici Zajednice bili su: Stjepan Merkaš Krojf u pet mandata, Saša Kundih, Stjepan NovačkoTatjana Tuđa u dva mandata te Ivica Balagović, Cvetko Grabušić i Branko Žiger u jednom mandatu“, rekao je ravnatelj Vančina,  kome je župan Kolar ovom prilikom uručio posebnu zahvalnicu koju je Zajednici dodijelio uz 25 godina njezinog djelovanja.

Okupljene je pozdravio i državni tajnik u Ministarstvu turizma i sporta, ujedno i izaslanik Ministrice Tomislav Družak. „Velika mi je čast biti ovdje s vama. Impresioniran sam brojkama koje ukazuju na kvalitetan i uporan rad. Sportska zajednice KZŽ zaslužuje sve pohvale. Ovo je lijepi jubilej i moram istaknuti dobru suradnju sa Sportskom zajednicom KZŽ koja ima isti broj projekta kao i Sportska zajednica Osječko-baranjske županije koja pokriva znatno veći teritorij. Kad god nas zatrebate naša će vam vrata biti širom otvorena“, istaknuo je državni tajnik Družak

„Sve ovo što sam danas čuo govori o tome koliko je sport značajan za Krapinsko-zagorsku županiju, koliko je ukorijenjen i bitan za čitavo društvo. Osobito smo ponosni na Olimpijadu dječjih vrtića koji je upravo u Krapinsko-zagorskoj županiji najveća i najmasovnija u čitavoj Hrvatskoj“, rekao je u svom pozdravnom govoru direktor Ureda za programe nacionalnih sportskih saveza i razvojne programe Hrvatskog olimpijskog odbora Neven Šavor.

Stručne poslova za Zajednicu su od osnutka do 2006. obavljale županijske stručne službe. Od 2006. administrativne, stručne i organizacijske poslove za Zajednicu obavlja glavni tajnik Branko Piljek, koji je i moderirao svečanu sjednicu.

Najviše tijelo upravljanja Zajednicom je Skupština. Skupštinu čine predstavnici sportskih zajednice gradova i općina, predstavnici sportskih saveza i udruga te predstavnici saveza školskih sportskih udruga. Broj predstavnika u Skupštini utvrđuje se Poslovnikom Zajednice. Skupština radi na sjednicama koje se sazivaju prema potrebi, a najmanje jedanput godišnje. Skupština u svojem djelokrugu: donosi Statut, njegove izmjene i dopune, te druge akte utvrđene Statutom, utvrđuje programsku orijentaciju Zajednice, donosi kriterije za programiranje i dodjelu financijskih sredstava, objedinjuje i usklađuje programe sporta, utvrđuje prijedlog programa javnih potreba u sportu te skrbi o njegovom ostvarivanju, donosi financijski plan i utvrđuje završni račun, odlučuje o prestanku članstva u Zajednici, razmatra aktualna pitanja iz rada Zajednice, zauzima stavove te donosi opće i pojedinačne akte iz svoje nadležnosti, bira i razrješava predsjednika, dopredsjednike, Izvršni i Nadzorni odbor, proglašava počasne članove Zajednice, razmatra i prihvaća izvještaje o radu svojih tijela, donosi Poslovnik o radu Skupštine, obavlja i druge poslove iz svog djelokruga, ukoliko Statutom ili skupštinskom odlukom isti nisu stavljeni u nadležnost Izvršnog odbora ili drugog tijela.

Između zasjedanja Skupštine poslovima Zajednice upravlja Izvršni odbor. Statutom Sportske zajednice Krapinsko-zagorske županije određen je maksimum od dvadeset i jednog člana Izvršnog odbora. Predsjednik Zajednice je ujedno i predsjednik Izvršnog odbora. U povijesti Zajednice bilo je sedam saziva Izvršnog odbora. Najdugovječniji članovi Izvršnog odbora bili su Stjepan Latin i Stjepan Merkaš Krojf u šest mandata, a slijede: Željko Stošić u pet mandata, Ivica Balagović, Boris Galoić, Ozren Hanžek, Albert Kontak, Saša Kundih i Anđelko Pregiban u četiri mandata, Vanja Brundula, Dragutin Črnjević Čiko, Berislav Forjan, Andrija Jerneić, Ivan Katušić-Buković, Robert Kontak, Zdenko Kozina, Branko Krkalo, Željko Lukina, Robert Špoljar i Tatjana Tuđa u tri mandata te Cvetko Grabušić, Marinko Hranić, Stjepan Novačko, Zlatko Paučnik, Đino Sinković, Ivica Vrančić i Branko Žiger u dva mandata.

Sjednice Izvršnog odboraodržavaju se po potrebi, a najmanje jedanput u tri mjeseca. Izvršni odbor u svom radu: utvrđuje prijedlog Statuta i drugih akata što ih donosi Skupština, priprema materijale o kojima će odlučivati Skupština, priprema Prijedloga program javnih potreba u sportu Krapinsko-zagorske županije, bira i opoziva predstavnike u tijela organizacija u čijem radu sudjeluju i predstavnici Zajednice, razmatra rad predstavnika Zajednice u Hrvatskom olimpijskom odboru i drugim organizacijama, provodi ili osigurava provođenje odluka Skupštine, donosi akte kojima se osigurava uredno poslovanje Zajednice, utvrđuje prijedlog kriterija za programiranje i dodjelu financijskih sredstava te prijedlog objedinjenog i usklađenog programa javnih potreba u sportu,  donosi prijedlog financijskog plana i završnog računa Zajednice, izvršava financijski plan Zajednice i u okviru financijskog plana odlučuje o rasporedu i dinamici korištenja sredstava, upravlja imovinom Zajednice, imenuje Glavnog tajnika Zajednice, imenuje predsjednike i članove stalnih i povremenih radnih tijela Zajednice, imenuje likvidatora Zajednice, rješava pitanja koja nisu predviđena ovim Statutom,  s tim što o tome izvještava Skupštinu na njenoj narednoj sjednici.

Nadzor nad financijskim poslovanjem Zajednice vrši Nadzorni odbor. Nadzorni odbor ima predsjednika, dva člana i zamjenike. Nadzorni odbor nadzire zakonitost u financijskom poslovanju Zajednice i izvršavanje ugovornih i drugih obveza. Nadzorni odbor zasjeda najmanje dva puta godišnje. Zapisnik Nadzornog odbora razmatra Izvršni odbor i Skupština Zajednice.

U glazbenom dijelu programa nastupio je Rajko Suhodolčan.

Svečanost je održana u Hotelu Zagi u Oroslavju.


Fotogalerija