Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 14. listopada 2010.

Na dvodnevnom Sipmoziju raspravljat će se o brojnim temama iz sektora zdravstva i zdravstvene usluge. U sklopu Simpozija održat će se i Okrugli stol “Novi postupci i kategorizacija pacijenata u zdravstvenoj njezi u kući” te brojne radionice i prezentacije čiji je cilj unapređenje skrbi o pacijentima, posebno onima koji njegu primaju u vlastitim domovima.