Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 5. prosinca 2019.

Predavanje je održala prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander, ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba, koja je istaknula: „Ove godine slavio 30 godina Konvencije, koju su ratificirale sve zemlje svijeta, uključujući i Hrvatsku. Kada pogledamo unatrag tih 30 godina, smatram, kao profesionalac koji sam u struci svih tih 30 godina, da smo u Hrvatskoj dosta toga promijenili na bolje. Puno su bolje zaštićena djeca žrtve kaznenih djela što se tiče zakona, otvorena je naša Poliklinika koja je stvarno jedinstvena ustanova u toj Europi tog tipa, u kojoj djeca na jednom mjestu dobiju pomoć multidisciplinarnog tima, psihologa, psihijatra, socijalnog radnika, pedagoga, neuropedijatra, dakle ne moraju ići od jedne do druge ustanove, posebno kada se radi o seksualno i fizički zlostavljanoj djeci i fizički, nego u jednoj ustanovi dobiju svu pomoć na jednom mjestu. Ustanovili smo i institut pravobranitelja za djecu, što je napredak u pravima djece, no ne trebamo se uljuljkati u neko samozadovoljstvo i reći, sada smo sve napravili, još puno je toga pred nama i puno toga još možemo napraviti, posebno u zaštiti zlostavljane djece i djece koja proživljavaju i emocionalno zlostavljanje u obitelji, jer to je još jedno područje gdje su djeca dostav nevidljiva, i vrlo često nezaštićena“, rekla je Buljan Flander.

 

U uvodnom dijelu predstavnici Društva „Naša djeca“ Zabok upoznali su prisutne o dječjoj participaciji u Gradu Zaboku i projektu „Odrasli čujte naš glas, dječja su prava bitna za nas!“. Tom prilikom mogla se vidjeti i izložba Dječjeg foruma „Superjunakinje i superjunaci u borbi za dječja prava“ posvećena 30. godišnjici Konvencije UN o pravima djeteta. „Budući da DND Zabok i Koordinacijski odbor svoje programe bazira na Konvenciji, imamo obavezu da to ne bude samo na papiru već da se i realizira, što i činimo. Mi u društvima Naša djeca i Savezu zaista sve programe i akcije baziramo na Konvenciji o pravima djece i važna nam je participacija djece, da mogu reći što misle o svemu, u kakvoj bi zajednici željeli živjeti, što očekuju od nas odraslih. Uvažavamo njihovo mišljenje, kao i naš Grad Zabok – prijatelj djece“, rekla je predsjednica DND–a Zabok Sonja Borovčak, dodajući da je puno inicijativa i projekata kojima se društvo ponosi krenulo od djece, a to su projekti poput skate parka, uređenja dječjih igrališta, panoa na trgu, oslikavanja kanti te projekta Zdravo i fino za koji su dobili europsku nagradu.

 

Ispred Krapinsko – zagorske županije događaju je prisustvovala pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade Martina Gregurović Šanjug, koja je istaknula da je Krapinsko – zagorska županija prošle godine stekla status Županija – prijatelj djece, i to, uz Primorsko – goransku, prva u Hrvatskoj. „To je potvrda svega što se radilo na promicanju prava djece i stvaranju boljih uvjeta za rast i razvoj djece, ali istovremeno velika obaveza Županije kojom smo se obvezali da ćemo stvarati još više za stvaranje još poticajnijeg okruženja za djecu. Ovaj događaj ne samo da je prigoda da se još jednom podsjeti na postojanje Konvencije nego da se i educira naše stručnjake o primjeni prava utvrđenih u današnjem vremenu. Primijetili smo da imamo određena područja primjene Konvencije koja su slabe točke, pa smo tu intenzivirali svoje napore, a to je da provodimo projekt participativnog dječjeg proračuna, gdje smo pozvali naša društva da predlože projekte koji izravno doprinose ostvarivanju potreba djece. Ključno je da su djeca ta koja predlažu projekte i da su ta koja će odabrati prioritetne projekte, jer tko bolje od djece zna što im je potrebno. Čim veći angažman djece, ulaganje u djecu ulaganje je u budućnost. Ulaganjem u djecu oblikujemo našu budućnost i stvaramo bolje društvo“, rekla je Gregurović Šanjug.


Fotogalerija