Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 25. svibnja 2016.

Krapinsko-zagorskoj županiji je u sklopu Programa održivog razvoja lokalne zajednice za 2016. godinu odobreno 400.000 kuna za rekonstrukciju sportske dvorane Osnovne škole Đura Prejcu u Desiniću, dok je zagorskim gradovima i općinama za njihove projekte odobreno više od dva milijuna kuna.

Za modernizaciju nerazvrstanih cesta Općina Budinščina dobiti će 201.000 kuna, Općina Đurmanec 250.000 kuna, Konjščina 150.000 kuna, Novi Golubovec 190.000 kuna, a Grad Krapina 194.000 kuna. Općini Mihovljan dodijeljeno je 260.000 kn za rekonstrukciju ceste uz mjesno groblje i dogradnju parkirališta, Mariji Bistrici 162.000 kuna za izgradnju parkirališta i rekonstrukciju prilaza Domu zdravlja, Općini Desinić 200.000 kuna za izgradnju čekaonice, parkirališta i tržnice, Općini Krapinske Toplice 190.000 kuna za uređenje trga oko Župne crkve Presvetog Trojstva te Gradu Donjoj Stubici 237.000 kuna za izgradnju oborinskog kolektora u Ulici Pustodol.

Program održivog razvoja lokalne zajednice nacionalna je mjera za ostvarenje regionalnoga razvoja u skladu s načelima održivog razvoja i socijalne uključenosti. Kroz ovaj program svake se godine sufinancira razvoj lokalne zajednice kroz poboljšanje dostupnosti lokalne infrastrukture, prvenstveno izgradnje, obnove i rekonstrukcije objekata socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture na lokalnoj razini. Sredstva se dodjeljuju lokalnim zajednicama čiji indeks razvijenosti ne prelazi 100% prosjeka razvijenosti Republike Hrvatske, a projekti su ocijenjeni da će poboljšati standard i kvalitetu života lokalnog stanovništva, pridonijeti znatnoj gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji slabije razvijenih područja i stvoriti preduvjete za jačanje socijalne kohezije i održivi društveni razvoj.

 

 

 

 


Fotogalerija