Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 4. kolovoza 2016.

Krapinsko-zagorska županija je i ove godine u svom proračunu osigurala sredstva za sanaciju divljih odlagališta na području županije. Novčana sredstva su namijenjena kao pomoć jedinicama  lokalne  samouprave na čijem području su divlja odlagališta gorući problem. Obzirom da sanacijom samih odlagališta ne prestaje problem nesavjesnog postupanja građana sa otpadom Krapinsko-zagorska županija u suradnji s Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije provode preventivne mjere da ne nastaju nova divlja odlagališta otpada koja bi narušila prirodnu ljepotu naše Bajke na dlanu.

Krapinsko-zagorska županija će, prema ovom Zaključku, za sufinanciranje sanacije divljih odlagališta isplatiti 71.772,20 kuna.

– za lokaciju Martinci, Grad Zlatar – 6.326,25 kuna

– za lokaciju u zaseoku Ruseki u naselju Hrašćina-Gornjaki, Općina hrašćina – 15.000 kuna

-za llokaciju Jakopići, Općina Lobor – 5.610 kuna

-za lokaciju Veliki Komor, Općina Mače – 13.747,16 kuna

-za lokacije Pušlji, Brezje 1, Brezje 2, Horvati i Žalice, Općina Mihovljan – 12.652,50 kuna

-za lokaciju Grabari, Općina Novi Golubovec – 6.451 kuna

-za lokaciju Grohot uz lokalnu cestu 22089, Općina Radoboj – 11.925,29 kuna