Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 30. kolovoza 2018.

Župan Željko Kolar je nakon potpisivanja ugovora istaknuo kako je problematika gospodarenja otpadom u Hrvatskoj vrlo komplicirana. „Centar za gospodarenje otpadom Piškornica, koji bi trebao preuzeti otpad iz 4 sjeverozapadne županije  na žalost još uvijek nije doašo  u fazu da se raspiše natječaj za radove i ja koristim i ovu priliku i apeliram na ministra  zaštite okoliša i na Fond da se konačno odrede oko tehnologije koja  bi  trebala biti u Piškornici, te da se konačno krene s tim projektom“ – rekao je župan i dodao kako će odlagalište Medvedov jarek raditi do zatvaranja. „Projektant i izvođač imaju rok od 5 dana da se uvedu u posao i da krenu s radovima. Dobili smo renomiranog izvođača radova koji ima  višegodišnje iskustvo upravo na takvim poslovima i to nam daje garanciju da će ti poslovi biti obaljeni na vrijeme i kavlitetno. Treba naglasiti da ćemo kroz određeni rok, ali ne duži od mjesec dana, ugovor o izvođenju i svu ostalu  dokumentaciju koja je potrebna prebaciti na Grad Klanjec i da će nakon toga Grad Klanjec voditi investiciju do kraja, i već prva situacija koja će doći na naplatu ići će preko  proračuna Grada Klanjca, jer shodno preporuci Europske komisije ona više neće prebacivati novac prema regionalnoj već prema lokalnoj samoupravi, koji već jesu i vlasnici i suvlasnici komunalnih poduzeća“ – rekao je župan te dodao kako će sanacija drugih odlagališta otpada na području Krapinsko-zagorska županija ići po drugom modelu, nakon čega će se zatvoriti. „Uskoro ćemo izaći sa  sljedećim natječajem za Gorjak, a za Tugonicu se neće ići van s natječajem , ona ide na novi europski natječaj. Sa samom prijavom na natječaj bit će zatvorena i na nju se više neće odlagati otpad“ – naglasio je župan Kolar.

O postupku javne nabave radova sanacije ovom je prilikom govorila pročelnica županijskog Upravnog odjela za javnu nabavu i EU fondove Vlatka Mlakar, dok su gradonačelnik Klanjca Zlatko Brlek i direktorica komunalnog poduzeća Zelenjak d.o.o. Jožica Dežmar govorili o značaju ovog ugovora za Grad Klanjec te samo komunalno poduzeće, odnosno građane čiji otpad odlazi na Medvedov jarek. Izvršni direktor tvrtke HIS d.o.o. Goran Petković istaknuo je kako će se tvrtka HIS d.o.o. dokazti dijelima na radovima sanaciji odgališta otpada Medvedov Jarek.

Odlagalište otpada  sastoji se od ulazno-izlazne zone reciklažnog dvorišta te zone za odlaganje otpada. Rok za izvođenje radova je sto dana, a projekt se financira temeljem Ugovora o korištenju sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje odlagališta otpada Medvedov Jarek te Fond sufinancira 73, 29 posto ukupne vrijednosti projekta odnosno 6.868.276,23 kune, a Krapinsko-zagorska županija i jedinice lokalne samouprave sufinanciraju ostatak projekta odnosno 26,08 posto što iznosi 2,423.223, 01 kuna. Sukladno Nacrtu plana zatvaranja odlagališta otpada odlagalište otpada Medevedov Jarek ostaje aktivno do popunjenja kapaciteta i sukladno tome treba prihvaćati otpad s područja drugih jedinica lokalne samouprave unutar Krapinsko-zagorske županije čija odlagališta će se zatvoriti. Zahvat je ukupne površine 45 000 m², a zona novog planirane odlagališne plohe je 13 000 m².