Zagorje
Bajka na dlanu

Afrička svinjska kuga – obavijest uzgajivačima svinja

Datum objave: 21. prosinca 2023.

Ovim putem skrećemo pozornost registriranim uzgajivačima svinja na području Krapinsko-zagorske županije da je, dana 13. prosinca 2023. godine, stupila na snagu Naredba o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ br. 147/23., dalje u tekstu: Naredba).

Naredbom je određeno da se svinje smiju držati samo na registriranim objektima u skladu sa svim mjerama biosigurnosti i uvjetima za držanje svinja.

Nadalje, propisana je obveza subjekata da kontinuirano dojavljuju brojno stanje svinja koje drže na objektima. Svi subjekti koji drže svinje dužni su obavezno prijavljivati premještanje svinja i svaku promjenu brojnog stanja na svom poljoprivrednom gospodarstvu (uginuće, prašenje, premještanje, klanje na vlastitom objektu i dr.).

Dojava se može izvršiti samostalnim unosom podataka u VetIs aplikaciju, putem ovlaštene veterinarske organizacije ili putem djelatnika Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (HAPIH) u roku od 3 dana od nastale promjene.

Također, svi subjekti koji drže svinje, a nisu dojavili brojno stanje svinja od mjeseca srpnja 2023. godine, dužni su u roku od 10 dana od stupanja na snagu Naredbe, odnosno do 23. prosinca 2023. godine prijaviti brojno stanje svinja na svojim objektima.

Na objektima na kojima se drži 5 i više rasplodnih svinja ili više od 50 svinja ukupno uz minimalne biosigurnosne mjere propisane Naredbom o provedbi i financiranju mjera sprječavanja, kontrole i nadziranja bolesti životinja na području RH („Narodne novine“ br. 1/23.) i ovom Naredbom moraju imati plan biosigurnosti koji mora obuhvaćati barem:

  • određivanje „čistih“ i „prljavih“ područja za osoblje ovisno o tipu objekta;
  • određivanje i prema potrebi, ažuriranje logističkih mjera za ulazak novih držanih svinja u objekt;
  • postupke za čišćenje i dezinfekciju prostora, prijevoznih sredstava i opreme te osobnu higijenu;
  • pravila za osoblje o hrani u objektu i zabranu osoblju da drže svinje;
  • ciljani periodični program informiranja osoblja objekta;
  • određivanje i prema potrebi, ažuriranje logističkih mjera za osiguravanje primjerenog odvajanja različitih epidemioloških jedinica te za sprečavanje dolaska svinja u izravan ili neizravan kontakt s nusproizvodima životinjskog podrijetla i drugim jedinicama u objektu;
  • postupke i upute za primjenu mjera biosigurnosti tijekom gradnje ili popravka prostora ili nastambi;
  • interne revizije ili samoprocjenu provedbe biosigurnosnih mjera.

Stoga, pozivamo sve registrirane uzgajivače svinja s područja Krapinsko-zagorske županije da ukoliko to o već nisu učinili,  izvrše dojavu brojnog stanja svinja do 23. prosinca 2023. godine te da se pridržavaju propisanih odredbi ove Naredbe.