Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 2. lipnja 2022.

Riječ je akciji koja ima za cilj jačanje senzibiliteta građana i osviještenosti o prisutnosti nasilja nad ženama, ali obiteljskog nasilja općenito te šalje jasnu poruku o potrebi prijavljivanja nasilja i podrške žrtvama nasilja u obitelji.  Akcija je započela 25. studenog u Krapini, na Dan borbe protiv nasilja nad ženama. Na taj način obilježen je i početak obilježavanja međunarodne Kampanje „16 dana aktivizma protiv rodno uvjetovanog nasilja“.

 

Akcija I tebe se tiče provodi se na području cijele Krapinsko – zagorske županije, u svim gradovima i općinama, na način da se 15 dana odvija u svakoj jedinici lokalne samouprave. Trenutni domaćin je općina Veliko Trgovišće. Tim povodom, zamjenica župana Jasna Petek posjetila je u četvrtak, 02. lipnja 2022. godine Veliko Trgovišće te je sa načelnikom Robertom Grebličkim obišla prostor oko tamošnje škole na kojem su izložene table sa porukama.

 

Izrađeno je 11 ploča s porukama žena žrtava nasilja – poruke su upućene drugim žrtvama nasilja, ali i građanima – osobama koje su u nekom (prijateljskom, rodbinskom, kolegijalnom) odnosu sa žrtvom nasilja. Poruke su to koje osvještavaju, potiču, motiviraju i hrabre žrtve na prijavljivanje nasilja, a okolinu na pružanje ruke podrške žrtvi.

 

Poruke progovaraju o različitim oblicima nasilja: fizičkog, emocionalnog, ekonomskog, međugeneracijskom prijenosu nasilja, nasilja prema žrtvama svih dobi – mladih odraslih, starijih osoba… na kraju daju iskustva žena koje su iz tog kruga nasilja izašle, daju primjer koji inspirira i potiče druge žene žrtve nasilja da to učine – realiziraju svoj – novi početak.

 

 


Fotogalerija