Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 1. travnja 2016.

Već tradicionalno se povodom ovih značajnih datuma organizira manifestacija s ciljem promicanja zdravih načina života kao jedan od učinkovitih načina prevencije rizičnih ponašanja i svih oblika ovisnosti kod djece i mladih. Dosadašnja praksa pokazala je pozitivan učinak događanja koja se organiziraju u prirodi te se u skladu s time ove godine početkom lipnja planira pješačenje za učenike s područja cijele Županije na Strahinjčicu, nedaleko od Krapine, gdje će se moći educirati kako boravak u prirodi nije samo stvar čistog zraka – u prirodi se najbolje uči ne samo o životu u prirodi, već o životu uopće. Dokazano je kako se na taj način uči jednakosti, jačaju se prijateljske veze, a djeca se nauče zajednički savladavati fizičke i osobne prepreke što je vrlo značajno u borbi protiv ovisnosti.

Na sjednici su dogovorene i druge aktivnosti za ovu godinu. Nastaviti će se višegodišnji preventivni programi i brojne druge aktivnosti  s ciljem  promoviranja zdravih stilova života, podizanja razine svijesti javnosti o štetnim zdravstvenim i socijalnim posljedicama ovisnosti te pružanja pomoći obitelji u prevenciji ovisničkog stila življenja s naglaskom na suradnji ustanova i civilnog sektora. Prepoznata  je i potreba za usvajanjem zdravih stilova života kod djece od najranije dobi te će se u tom smislu nastojati uključiti što više djece vrtićke dobi u preventivne programe, a nastavit će se raditi i na edukaciji roditelja, odnosno obitelji kao osnovnog činitelja u prevenciji i borbi protiv ovisnosti, ali i najčešćeg izvora rizičnih čimbenika odgovornih za razvoj ovisničkog ponašanja. Također će se svim osnovnim i srednjim školama predložiti da uvedu tematski dan na temu prevencije ovisnosti. Sve ove aktivnosti uvrštene su u Godišnji plan rada Županijskog povjerenstva za ovu godinu. 

Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih droga je potaknulo i pitanje sve veće prisutnosti alkohola kod učenika na nastavi u srednjim školama, te su dogovorene aktivnosti u smislu pojačanog nadzora i rješavanja tog gorućeg problema vezanog uz ovisnosti u osnovnim, a naročito srednjim školama na području Krapinsko-zagorske Županije.