Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 22. prosinca 2014.

Odluka je donijeta nakon što je Županija, sukladno odredbama Strategije suzbijanja korupcije i napucima Ministarstva pravosuđa, pokrenula proces osnivanja Antikorupcijskog povjerenstva kao savjetodavnog tijela Županijske skupštine za praćenje i razbijanje korupcije na području Županije. Prijedlog ove odluke je prethodno raspravljan i na sjednici Odbora za društvene djelatnosti.

Povjerenstvo se osniva s namjerom suzbijanja korupcije na području županije te poticanja odgovornosti u vršenju javnih dužnosti, otvorenosti vlasti u postupcima odlučivanja. Odlukom o osnivanju ovog povjerenstva utvrđuju se njegovi zadaci i nadležnosti. Antikorupcijsko povjerenstvo, prema odluci o osnivanju:

  • izrađuje i predlaže Županijskoj skupštini program kojim se u obavljanju poslova iz djelokruga tijela Krapinsko-zagorske županije smanjuje ili onemogućava pojava korupcije,
  • provodi i prati realizaciju programa suzbijanja korupcije za Županiju
  • predlaže Skupštini ostale mjere aktivnosti na sprečavanju svih vrsta koruptivnog ponašanja,
  • sustavno prati podatke o pojavama korupcije koje mu dostavljaju građani i pravne osobe,
  • provodi informiranje javnosti o provedbi programa i mjera za suzbijanje korupcije za Županiju,
  • provodi informiranje javnosti o načinima prijave uočenih pojava i slučajeva korupcije,
  • surađuje s ostalim čimbenicima zaduženim za provedbu programa za suzbijanje korupcije na podizanju ukupne svijesti u javnosti o štetnosti korupcije,
  • prati Nacionalnu strategiju suzbijanja korupcije,
  • podnosi izvješće Županijskoj skupštini o realizaciji programa za suzbijanje korupcije,
  • jednom godišnje izvještava Županijsku skupštinu o svom radu.

Povjerenstvo ima predsjednika, zamjenika predsjednika i pet članova. Članovi predstavničke većine u Županijskoj skupštini daju jednog člana povjerenstva, članovi predstavničke manjine u Županijskoj skupštini dva člana, a četiri se člana bira temeljem javnog poziva iz reda uglednih javnih djelatnika