Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 2. svibnja 2022.

Na sjednici se raspravljalo o planu aktivnosti, koje će Antikorupcijsko povjerenstvo provoditi u 2022. godini. Istaknuto je kako se, uz redovno održavanje sjednica, planira izrada Akcijskog plana suzbijanja korupcije u Krapinsko-zagorskoj županiji za razdoblje od 2022.-2024. godine, obilježavanje značajnih datuma vezano uz problematiku korupcije te predstavljanje rada Antikorupcijskog povjerenstva i senzibiliziranje javnosti o problemu korupcije i samim time poticanje na prijavu u slučaju saznanja za koruptivne radnje. Ovo će se provoditi kroz suradnju s medijima, osmišljavanje i distribuciju letaka i brošura, održavanje radionica i raznih edukacija, radnih sastanaka te okruglih stolova.

Sjednicu je vodio predsjednik Antikorupcijskog povjerenstva Krapinsko-zagorske županije Nikola Kristić, koji je ovom prilikom i najavio održavanje prvog stručnog skupa u Krapini sredinom svibnja.

Sjednici je prisustvovala pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade Krapinsko-zagorske županije Martina Gregurović Šanjug.


Fotogalerija