Zagorje
Bajka na dlanu

Antikorupcijsko povjerenstvo održalo konferenciju o rizicima u javnoj nabavi

Datum objave: 24. svibnja 2022.

Konferenciju Korupcijski rizici – javne nabave organiziralo je Antikorupcijsko povjerenstvo Krapinsko-zagorske županije, čiji je aktivnosti ovom prilikom posebno istaknula zamjenica župana Jasna Petek. „Antikorupcijsko tijelo je savjetodavno tijelo Županije i ono je usmjereno na praćenje i suzbijanje bilo kakvog oblika korupcije, a upravo su ovakva predavanja informativno – edukativnog karaktera od velike su važnosti– istaknula je zamjenica župana Jasna Petek.

 

Novi saziv Antikorupcijskog povjerenstva Krapinsko-zagorske županije konstituiran je 6. travnja. Predsjednik Povjerenstva Nikola Kristić istaknuo je kako ono djeluje da se korupcija smanji, no da ono nije niti sud niti policija. „Posebno smatramo da je važno upozoravati. Ako ovom konferencijom spriječimo barem jedan možebitan slučaj korupcije, znači da smo napravili nešto dobro. Ako netko tko je u situaciji da napravi nešto protivno uzusima, zakonima, itd., u korist privatnog, a protiv javnog interesa, ako nakon ove konferencije kaže: Ipak neću, neću to tako napravit, napravit ću prema pravilima, prema zakonima, onda smo napravili veliki posao“ – poručio je predsjednik Antikorupcijskog povjerenstva Nikola Kristić.

Uz općenito navođenje korupcijskih rizika, naglasak na konferenciji stavljen je na korupcijske rizike koji se odnose na aktivnosti naručitelja i ponuditelja u provođenju postupka javne nabave te se provela rasprava vezana uz povećanje transparentnosti i odgovornosti u provođenju postupaka javne nabave.

Na konferenciji je sudjelovala predstavnica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Tončica Božić, koja je poručila kako je sukob interesa životna situacija te se svaka osoba na bilo kojem radnom mjestu jednom našla u situaciji kada je morala donijeti odluku koja je vezana uz opće dobro ili vlastitu korist. „Kada uzmemo praksu našeg povjerenstva i kada bi se napravila statistika za 2020. godinu iz cijelog broja predmeta vidjelo bi se da je najviše predmeta mišljenja odnosno predmeta u kojima obveznici zakona traže nas kako postupiti u nekim dvojbenim situacijama“ – navela je predstavnica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. 

Na konferenciji je sudjelovala i predsjednica Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave Maja Kuhar te je istaknula kako ima različitih oblika i načina na koje korupcija egzistira u postupcima i samoj javnoj nabavi. „Zakon regulira uži dio toga, međutim sam proces javne nabave sastoji se od pripremnih radnji i radnji koje se odnose na izvršenje ugovora i to je sve nešto što bi trebalo pratiti i voditi računa o tome“ – rekla je Kuhar te naglasila kako najviše koruptivnih rizika ima na području jednostavne nabave.

Antikorupcijsko povjerenstvo u sklopu svojih zadaća izrađuje i predlaže Županijskoj skupštini program kojim se u obavljanju poslova djelokruga tijela Krapinsko-zagorske županije smanjuje ili onemogućava pojava korupcije, provodi i prati realizaciju programa suzbijanja korupcije za Krapinsko-zagorsku županiju, predlaže Županijskoj skupštini ostale mjere aktivnosti na sprečavanju svih vrsta koruptivnog ponašanja, sustavno prati podatke o pojavama korupcije koje mu dostavljaju građani i pravne osobe, provodi informiranje javnosti o provedbi programa i mjera za suzbijanje korupcije za Krapinsko-zagorsku županiju, provodi informiranje javnosti o načinima prijave uočenih pojava i slučajeva korupcije, surađuje s ostalim čimbenicima zaduženim za provedbu programa za suzbijanje korupcije na podizanju ukupne svijesti u javnosti o štetnosti korupcije, prati Nacionalnu strategiju suzbijanja korupcije, podnosi izvješće Županijskoj skupštini o realizaciji programa za suzbijanju korupcije te jednom godišnje izvještava Županijsku skupštinu o svom radu.

 

 

 


Fotogalerija