Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 8. rujna 2016.

Nerazvrstana cesta Sveti Matej – Planina Gornja na području Općine Gornja Stubica i cesta Bušin-Klenice na području Grada Pregrade posljednje ceste pod upravom Županijske uprave za ceste KZŽ koje su prekrivene prekrivene makadamom. Župan Željko Kolar je tijekom obilaska cesta istaknuo kako će se obje dionice pokušati asfaltirati do kraja godine, na što se nadovezao ravnatelj ŽUC-a KZŽ Željko Vincelj koji je poručio kako će time Krapinsko-zagorska županija postati jedina županija u Hrvatskoj u kojoj više neće biti makadamskih županijskih cesta.

Župan Željko Kolar je u svom obraćanju prisutnim medijima naglasio “U Krapinsko-zagorskoj županiji se ništa ne događa slučajno pa tako ni ova investicija od 20 milijuna kuna u županijske ceste nije slučajna niti su dionice koje će biti asfaltirane u ovom programu odabrane slučajno Mi – Županija i Županijska uprava za ceste, prošli smo čitavi teren, konzultirali se s načelnicima i gradonačelnicima te onda zajednički, vodeći se kriterijima sigurnosti prometa i potreba građana, donijeli odluku koje će se dionice asfaltirati.” istaknuo je župan Kolar i zajedno sa načelnikom Gornje Stubice Jasminom Krizmanićem najavio uvođenje javnog prijevoza na ovoj dionici – ili samostalno ili u dogovoru sa Gradom Zagrebom i gradonačelnikom Bandićem, a naposljetku i u sklopu projekta Integriranog prijevoza putnika Grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije koji će poboljšati dostupnost javnog prijevoza i omogućiti putnicima da na cijelom ovom području putuju sa jednom kartom.  

U obilasku je bio i zamjenik načelnika Gornje Stubice Vladimir Škvorc te gradonačelnik Pregrade Marko Vešligaj koji je naglasio važnost veste Bušin-Klenice za grad Pregradu “Ova cesta je važan alternativni prometni pravac, ali i cesta sa velikim turističkim potencijalom budući da prolazi poznatim vinskim krajem pokraj spomenika kulture dvorca Bežanec” poručio je gradonačelnik Vešligaj.

Cesta Sveti Matej – Planina Gornja povezuje područje Krapinsko-zagorske županije i Grada Zagreba. Prometnica je jedini alternativni pravac ŽC 2224 Gornja Stubica-Laz Stubički sa spojem na D 29- Od strane ŽUC-a KZŽ je do sada uloženo 230.000,00 kuna, a vrijednost novo planiranih radova iznosi 820.000,00 kuna. Vrijednost predviđenih radova na dionici Bušin-Klenice u Pregradi iznosi 480.000 kuna.

Županijska uprava za ceste KZŽ upravlja, gradi, rekonstruira i održava ukupno 656,40 km cesta na području Krapinsko-zagorske županije

 


Fotogalerija