Zagorje
Bajka na dlanu

BAIF aktivno istražuje inovacije u sferi društvenog poduzetništva

Datum objave: 27. ožujka 2022.

Primjere dobre prakse BAIF-ov projektni tim “potražio” je tijekom proteklog tjedna u Austriji na dvodnevnom studijskom putovanju, u sklopu kojeg je posjetio institucije i fondove koji potiču poduzetnike početnike koji u svom poslovanju naglasak stavljaju na društveni učinak prije ostvarivanja profita. “Projekt BAIF kao novi investicijski model koji se razvija uz podršku EASI programa Europske komisije inovativan je pristup za rješavanje problema nedostatka financiranja za poduzetnike početnike koji generiraju društveni učinak u vrlo ranim fazama poslovanja. Model koji predlaže projekt, a temelji se na korištenju sredstava Europskog investicijskog fonda za podupiranje investicija poslovnih anđela i investitora, ocijenjen je od austrijskih partnera kao vrlo inovativan model koji je fleksibilan i održiv, a ponajprije će omogućiti generiranje dobrih poslovnih ideja koje mogu pomoći riješiti sve prisutnije društvene probleme”, rekla je zamjenica župana Krapinsko – zagorske županije Jasna Petek te dodala: “Jedan od ciljeva ovog studijskog putovanja upravo je bio istražiti definicije društvenih poduzetnika u drugim ekosustavima, promotriti mehanizme kojima se potiče njihovo osnivanje i rast, ali i vidjeti na koji način nacionalna i regionalna razina osiguravaju sredstva za njihov razvoj. Tijekom dvodnevnog posjeta održali smo niz korisnih sastanaka s vodećim institucijama za podršku društvenih poduzetnika u Austriji”, rekla je zamjenica župana Petek.

 

Direktorica Poduzetničkog centra Krapinsko – zagorske županije Helena Matuša osvrnula se na sastanak sa predstavnicima Social Entrepreneurship Network Austria, na kojem se razgovaralo o spomenutoj definiciji društvenih poduzetnika. “Primarna motivacija, odnosno primarni fokus društvenih poduzetnika je maksimiziranje društvenog utjecaja a potom ostvarivanje profita, gdje se pritom veći dio ostvarenog profita ponovo investira u poslovanje. Govoreći u brojkama, nepisano pravilo je da se otprilike 50% profita reinvestira, no postotak u konačnici ovisi o veličini poduzeća”, rekla je Matuša te dodala da se u Beču BAIF delegacija sastala i sa FFG-om, institucijom u državnom vlasništvu koja financira prvenstveno tehnološki razvoj i inovacije poduzetnika, ali dio svog godišnjeg proračuna ulaže putem bespovratnih sredstava u razvoj društvenih inovacija. “Oni pokušavaju financirati projekte s inovacijskim potencijalom, pogotovo one koji uključuju različite dionike u inovacijski proces i to na način da se evaluira inovacijski potencijal, ocjenjuje se postoji li potencijal da se napravi nešto novo, na koga inovacija utječe – mala skupina ili širi krug dionika i kako se tom inovacijom poboljšava zajednica. Trenutno podržavaju preko 100 poduzetnika koji se bave društvenim inovacijama s iznosom bespovratnih sredstava do 75.000 eura po projektu što čini maksimalno 50% ukupnih troškova projekta”, dodala je Matuša.

 

Delegacija BAIF-a je također održala sastanak sa predstavnicima Social Entrepreneurship Venture Capital Fundsa, fondom rizičnog kapitala s raspoloživih 5 milijuna eura za investiranje, koji je operativan posljednje dvije godine. Preko 40% portfolija njihovih investicija čine poduzetnici koji generiraju društveni utjecaj. U partnerstvu s drugim dionicima (IMPACT HUB, SENA) provode evaluaciju poduzetnika na način da potiču jasno mjerenje društvenog učinka. Trenutno prate 7 aktivnih investicija s nove 4 koje se očekuju u narednom periodu. Impact Hub Vienna dio je mreže poduzetničkih prostora diljem Europe koji razvoja podršku startupovima kroz razne poduzetničke programe sponzorirane od strane institucionalnih investitora. Na godišnjoj razini u programe uključuju 10-20 poduzetnika početnika kroz svoj stručni centar za inkubaciju i akceleraciju. Trenutno imaju u ponudi 12 aktivnih programa. “Što možemo zaključiti? Usporedbom dostupnih programa za poduzetnike početnike u Austriji može se zaključiti da je najveća koncentracija aktivnosti razvoja društvenih poduzetnika uglavnom u Beču, što je očekivano obzirom na jačinu poduzetničke zajednice. Svi dionici iskazali su podršku decentralizaciji procesa i započeli su vlastite aktivnosti kako bi razne dijelove Austrije uključili u programe. Svjesnost poduzetnika i investitorske zajednice o poduzećima koja generiraju društveni učinak još je uvijek relativno nerazvijena, no uspješni poduzetnici pokazatelj su da ovaj način promišljanja o poduzetništvu generira dobrobiti za cijelo društvo te je time zanimljiviji i investitorima i sve je češći odabir mladih poduzetnika. Poduzetnici pokazuju da generiranje pozitivnog učinka i generiranje profita koji garantira povrat investicije postaje nužnost i temelj je održivog poslovanja”, rekla je zamjenica župana Jasna Petek. U delegaciji BAIF-a bile su i Tihana Husak (Krapinsko – zagorska županija), Renata Brkić i Paula Pustišek (Feelsgood Capital Partners) te Romana Kerep (Poduzetnički centar Krapinsko – zagorske županije.


Fotogalerija