Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 23. lipnja 2009.

Konferencija „Pravo djeteta na zdravlje i razvoj“ u organizaciji Središnjeg koordinacijskog odbora akcije Gradovi i općine – prijatelji djece odnosno Saveza društava Naša djeca Hrvatske i Hrvatskog društva za preventivnu i socijalnu pedijatriju u suradnji s Uredom UNICEF-a u RH održana je u Šibeniku od 18.-20. lipnja povodom 20 godina Konvencije UN-a o pravima djeteta te 10 godina akcije Gradovi i općine – prijatelji djece. U okviru konferencije, na kojoj je sudjelovalo oko 250 sudionika,  održana su 4 paralelna skupa: Gradovi i općine – prijatelji djece, Za osmijeh djeteta u bolnici, XXI Simpozij socijalne pedijatrije i Ljetna Škola Saveza društava Naša djeca Hrvatske.
Konferenciji su prisustvovali predstavnici Društva Naša djeca Zabok i Grada Zaboka te u ime Krapinsko-zagorske županije zamjenica za društvene djelatnosti Sonja Borovčak,  e ujedno i  potpredsjednica Saveza DND Hrvatske te članica Središnjeg koordinacijskog odbora akcije Gradovi i općina – prijatelji djece, koja je na konferenciji sudjelovala kao moderator radionice „Strategije i planovi za djecu s teškoćama u razvoju“.
Da bi djeca s teškoćama u razvoju mogla ostvariti svoje pravo na dostizanje punog tjelesnog, umnog i emocionalnog potencijala, potrebno je prije svega razvijati interdisciplinarni pristup zdravlju i čvrstu suradnju između različitih društvenih sektora – posebno zdravstva, obrazovanja i socijalne skrbi, a posebno je važno njegovati i partnerski odnos institucija, stručnih službi, roditelja i organizacija civilnog društva.
Na Konferenciji su predstavljeni relevantni međunarodni i domaći koncepti promišljanja o ostvarivanju prava djece kroz strategije i programe lokalnih zajednica, stručnih institucija i društava, ne izostavljajući ni ravnopravno uključivanje organizacija civilnog društva i udruga roditelja, a od iznimne važnosti je bilo čuti primjere dobre prakse i upoznati modele koji se mogu primijeniti i u drugim sredinama.
Upravo takav primjer dobre prakse u okviru Savjetovanja Gradovi i općine – prijatelji djece je Logopedski kabinet DND-a Zabok otvoren 2006. godine koji financijski podržava Grad, a to je ujedno jedinstveni primjer u Republici Hrvatskoj, tako da su usluge Logopedskog kabineta besplatne za svu djecu Zaboka.
Zaključeno je da bi naredno razdoblje trebalo biti obilježeno jednom novom inicijativom, koja će u promicanju zdravlja i razvoja djece, uz zdravstveni, uključiti i sve druge sustave na načelu suradnje i partnerstva, a s ciljem sinergijskog učinka u rješavanju prioritetnih zdravstvenih problema. Svakom djetetu bez obzira na poteškoće koje ima, mora se omogućiti i osigurati adekvatna i kvalitetna skrb u ostvarivanju prava djeteta na zdravlje i razvoj.