Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 28. veljače 2018.

Ideja je nastala u znak protesta zbog incidenta koji se dogodio u jednoj školi kada je na inicijativu školskih kolega  na konstruktivan i inteligentan način riješeno sustavno zlostavljanje dječaka, posvećenog podršci liječenju teško bolesne majke. Ružičaste majice, koje su solidarno s dječakom nosili njegovi školski kolege, postale su prepoznatljiv simbol inicijative, i kasnije, međunarodno prepoznate obljetnice.

CEPN (Centar za edukaciju i prevenciju nasilja – Đakovo ), nositelj je cjelokupnog programa i začetnik ideje u Hrvatskoj (od 2014. godine). Promocijom Dana ružičastih majica postiglo se prepoznavanje obljetnice diljem naše zemlje te se na taj dan nosi ružičasta majica (ili bedž ) od strane svih koji podržavaju tu ideju.

Prevencija nasilničkog ponašanja među djecom i mladima  uključuje aktivnosti usmjerene na sve sudionike bitne za provođenje školskog preventivnog programa – učenike, roditelje, učitelje, a osobito se ističe i važnost suradnje s određenim institucijama i lokalnom zajednicom (Hrvatski Zavod za javno zdravstvo, Obiteljski centar, Gradsko društvo Crvenog križa, Centar za socijalnu skrb, MUP i PU KZŽ, JLS i KZŽ). Nositelji aktivnosti u školi kojima se promiče prevencija rizičnih ponašanja kod učenika, te stvaranje optimalnog odgojno-obrazovnog ozračja bez nasilja, su stručni suradnici i svi učitelji.

Kroz predavanja, pedagoške radionice, provođenje tema zdravstvenog odgoja, uključivanje u projekte prevencije nasilja (Nenasilno rješavanje sukoba, Trening životnih vještina, Zdrav za 5, Živim život bez nasilja) učenike se poučava društveno prihvatljivim oblicima ponašanja. Promicanje znanja i vještina koje mogu unaprijediti zdrav način života (kvalitetna ponuda sportskih i drugih kreativnih sadržaja) i kvalitetna komunikacija osnova su svih tih aktivnosti kojima se učenicima pomaže u donošenju ispravnih odluka, poučava ih se kako da se odupru socijalnim pritiscima, da razviju veću samostalnost, kontrolu vlastitog ponašanja i razviju veće samopouzdanje.

Osobito je važan i kontinuiran idividualan rad s učenicima koji su već razvili izražene oblike  poremećaja u ponašanju kao i na one učenike koji žive u rizičnom okruženju, a jedno od važnih područja kojemu se također posvećuje osobita pozornost je sprječavanje nasilja putem interneta (cyberbulling).

Na roditeljskim sastancima redovito se odrađuju teme prevencije međuvršnjačkog nasilja, upoznaje se roditelje o zakonskom postupanju u slučaju nasilja (Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima), a jednom godišnje planira se, u suradnji s Obiteljskim centrom i/ili MUP-om, zajednički roditeljski sastanci s tom temom. Učitelji i stručni suradnici se kontinuirano stručno usavršavaju po pitanju prevencije nasilja (stručni aktivi, učiteljska vijeća, stručni skupovi, suradnja s institucijama-CZSS, Obiteljski centar, Poliklinika za zaštitu djece i mladih…).

Važan segment je i obilježavanje dana tijekom školske godine kojima se promiče nenasilje i stvaranje ozračja tolerancije i zajedništva (Međunarodni dan nenasilja, Međunarodni dan tolerancije, Svjetski dan sigurnijeg interneta, Dan ružičastih majica…)

Naglašavamo važnost međuresorne suradnje u pristupu ovom problemu, a ona je u KZŽ na iznimno visokom nivou. Krapinsko-zagorska županija je preuzela ulogu koordinatora i poveznice između različitih dionika. Vrlo aktivno djeluju koordinativna tijela koja se, između ostalog bave i tematikom prevencije međuvršnjačkog nasilja: Vijeće za prevenciju u lokalnoj zajednici, Povjerenstvo za ravnopravnost spolova i Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih droga.

Na području županije imamo niz provoditelja preventivnih programa Zavod za javno zdravstvo, Obiteljski centar, Gradska društva Crvenog križa, Policijska uprava, udruge…. s druge strane svaka škola ima svoj preventivni program gdje se u sklopu zdravstvenog odgoja obrađuje i tema vršnjačkog nasilja. Upravo su županijska povjerenstva mjesta gdje se provedba tih programa koordinira s ciljem izbjegavanja preklapanja u provedbi programa (izbjeći da više provoditelja dolazi u školu s istom temom).

Velika pažnja posvećuje se senzibilizaciji i edukaciji stručnih radnika i javnosti: u KZŽ redovito obilježavamo važne datume i organiziramo stručne skupove za stručne radnike odgojno-obrazovnih, socijalnih i zdravstvenih radnika, ali i širu javnost.

Županija kroz natječaj za udruge nastoji financijski poduprijeti programe prevencije – u najširom smislu (osim onih izravno usmjerenih na prevenciju neprihvatljivog ponašanja do različitih programa kvalitetne organizacije slobodnog vremena djece, sportske aktivnosti djece i sl.), za što je u prošloj godini utrošeno oko 150.000 kn.

Županija pruža svu moguću podršku ostalim provoditeljima programa prevencije nasilja-ne samo međuvršnjačkog jer se kvalitetna prevencija mora gledati u širom kontekstu prevencije nasilja. Sufinanciramo trogodišnji programa prevencije nasilja koje provodi CESI (225.000 kn), a on uključuje savjetovalište za žrtve nasilja i prevenciju nasilja u vezama među našim srednjoškolcima.  

Na području Krapinsko-zagorske županije trenutno se provode se sljedeći preventivni programi:

Preventivni projekt “Živim život bez nasilja”  (najbolji projekt primarne prevencije na dodjeli Europske nagrade za prevenciju kriminaliteta (ECPA) provodi Policijska uprava krapinsko-zagorska. Projekt je usmjeren na sprječavanje nasilja prema ženama, nasilja u obitelji, nasilja među mladima te izgradnji kulture nenasilja i tolerancije. Namijenjen je učenicima VII. razreda osnovnih škola a provodi se kroz tri glavne komponente: I. Interaktivna radionica, II. Umjetničko- edukativni program, III. Interaktivna “parlaonica”. Učenici korištenjem suvremene tehnologije (fotoaparat, tablet, smartphone) prikazuju aktivnosti koje provode u školi, izvanškolskim aktivnostima ili u slobodno vrijeme, u druženju sa prijateljima, obitelji ili članovima udruga čiji su članovi, a iz kojih se može zaključiti na koje sve načine žive svoj svakidašnji život koristeći suradnju, potporu i toleranciju.

Projekt “Zajedno više možemo” također provodi PU KZZ, radi povećanja sigurnosti, prevencije štetnih ponašanja te podizanje ukupne kvalitete života zajedničkim i koordiniranim radom cijele zajednice. Namijenjen je populaciji učenika 4., 5. i 6.-ih razreda osnovnih škola, i njihovim roditeljima u cilju primarne prevencije konzumiranja i zlouporabe alkohola, opojnih droga i drugih sredstava ovisnosti, kao i prevencije vandalizma, vršnjačkog nasilja i drugih oblika rizičnog ponašanja koja pogađaju naše društvo, osobito mlade.

Trening životnih vještina Zavoda za javno zdravstvo KZŽ provodi se od 2013. godine. U projekt su uključena djeca učenici 6. i 7. razreda, a uključeno je 28 osnovnih škola. U projektu je direktno sudjelovalo 525 učenika 6.razreda te 564 učenika 7 razreda  kroz primjenu radionica od voditelja razrednika. Glavni cilj projekta je prevencija ovisnosti djece i mladih kroz pružanje mogućnosti mjesta za izražavanjem i stjecanjem svih sposobnosti nužnih za preventivno djelovanje, jačanje socijalnih i komunikacijskih vještina i vještina odupiranja pritisku vršnjaka, jačanju vještina nenasilnog rješavanja sukoba, te osnaživanje za djelovanje u cjelokupnoj zajednici. Glavni naglasak je na razvoju socijalnih i osobnih vještina koje su nužan preduvjet njihove osobne kompetencije i doprinose smanjenju motivacije za korištenjem sredstava ovisnosti.

Prevencija ovisnosti u KZŽ (Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije u suradnji sa Županijskim povjerenstvom za suzbijanje zlouporabe opojnih droga i Društvom za socijalnu podršku iz Zagreba), nastavak je „Treninga životnih vještina“. To je program primarne prevencije rizičnih ponašanja, spada u programe nove generacije (formirani na temelju nalaza velikog broja istraživanja o tome što predstavlja zaštitne, a što rizične faktore u nastanku). Obuhvaća učenike 6. razreda, a provodi se u 17 škola na području KZŽ.

Prevencija vršnjačkog nasilja  i drugih oblika neprihvatljivog ponašanja projekt je kojeg Obiteljski centar KZŽ u 17 osnovnih škola, Provedeno je oko 50 aktivnosti i radionica, s učenicima 2. i 3. razreda, uključeno oko 500 učenika i 100 roditelja. Također od ove godine krenuli s 3 P projektom, „Prepoznaj, Probudi, Produbi“, sa 26 učenika, gdje se kontinuirano kroz 11 tjedana provode radionice s naglaskom na prevenciju nasilja među djecom i mladima.