Zagorje
Bajka na dlanu

Deveta sjednica Savjeta mladih Krapinsko – zagorske županije (II. saziv)

Datum objave: 21. veljače 2014.

Cilj sjednice bio je okupiti predstavnike svih sfera obrazovnog sustava u Krapinsko – zagorskoj županiji, kao i predstavnike Zavoda za zapošljavanje i gospodarstvenika. Holističkim pristupom uspoređena je usklađenost sadašnjeg obrazovnog sustava sa budućim zahtjevima tržišta rada.

Svoj pogled na obrazovni sustav predstavili su:

Jasna Petek, Zamjenica župana za društvene djelatnosti

Ivan Lamot, Pročelnik upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu

Blaž Mislav Bura, Vijeće učenika Srednje škole Krapina

Ivica Rozijan, Voditelj aktivna ravnatelja srednjih škola Krapinsko – zagorske županije

Radivoje Radić, Medicinski fakultet Osijek

Ivica Zubić, Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina

Tihomir Vrančić, Pučko otvoreno učilište Zabok

Helena Matuša, Zagorska razvojna agencija

Sanja Mihovilić, Hrvatska gospodarska komora – županijska komora Krapina

Renata Vranić,Obrtnička komora Krapinsko – zagorske županije

Mirjana Jurman, Hrvatski zavod za zapošljavanje – područni ured Krapina

Na sjednici je doneseno nekoliko zaključaka i preporuka.

Konkurentno gospodarstvo temelji se na obrazovanim zaposlenicima i inovativnosti. Oba kriterija uvjetovana su dugoročno upravljanim kretanjima kojima podloga nužno mora biti dugoročna razvojna strategija. Potrebno je usklađivanje sustava obrazovanja sa suvremenim potrebama gospodarstva. U najvećoj mogućoj mjeri, visoko-obrazovne institucije potrebno je usmjeriti na suradnju sa lokalnim gospodarstvenicima, kako bi programi učilišta u najvećoj mogućoj mjeri polaznicima pružili kasnije tražene vještine i znanja pri zaposlenju. Organizacija edukacija u osnovnim, a posebice u srednjim školama na temu važnosti nastavka obrazovanja. Krajnji cilj edukacija treba biti povećanje motiviranosti učenika pri odabiru željene više instance obrazovanja. Učenike je potrebno upoznati sa primjerima uspješnih studenata koji su ranije pohađali tu osnovnu ili srednju školu. U predviđenim i raspoloživim okvirima fondova Europske unije, razvoj projekata i apliciranje istih. Na sjednici je podnesen i Izvještaj o radu Savjeta mladih Krapinsko – zagorske županije u 2013. godini.