Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 8. veljače 2016.

S ciljem postizanja veće transparentnosti u postupcima dodjeljivanja financijskih sredstava iz javnih izvora, sredstva se udrugama raspoređuju samo putem javnih natječaja, odnosno javnih poziva.

Dodjele izravnih potpora udrugama su iznimke koje su moguće samo u slučajevima definiranim Uredbom – članak 6. stavak 3. Uredbe i i članak 5. stavak 2. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, broj 30A/15).

Jedan od takvih slučajeva je, iznimna mogućnost dodjele financijskih sredstava udrugama bez objavljivanja javnog natječaja, odnosno, javnog poziva samo za aktivnosti koje iz opravdanih razloga nisu mogle biti planirane u godišnjem planu udruge. U tom slučaju, sredstva se dodjeljuju prema mišljenju nadležnog povjerenstva i u najvišem iznosu do 5.000,00 kn. Ukupan iznos tako dodijeljenih sredstava iznosi najviše 5% svih sredstava planiranih u proračunu za financiranje svih programa i projekata udruga.

Uz to, udruga mora udovoljavati preduvjetima za dobivanje sredstava iz javnih izvora iz članka 5. Uredbe i članka 13. Pravilnika.

Napominje se da se sve odredbe Pravilnika, Uredbe i drugih pozitivnih propisa vezanih uz financiranje udruga na odgovarajući način primjenjuju i u slučajevima kada se financijska sredstva iz proračuna Županije dodjeljuju izravnom potporom, poput planiranja financijskih sredstava, ugovaranja, praćenja financiranja, javnog objavljivanja i izvještavanja.

Zahtjeve za izravne potpore podnose na propisnim obrascima: Obrazac zahtjeva, Obrazac proračuna, te Izjave uz zahtjev.