Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 10. travnja 2013.

Riječ je o elementarnoj nepogodi nastaloj uslijed aktiviranja klizišta zemljišta velikih razmjera te prouzročenih velikih šteta na nerazvrstanim i županijskim cestama, stambenim i gospodarskim objektima, poljoprivrednim zemljištima te komunalnoj infrastrukturi.

Nakon procjene štete od strane općina i gradova sastavljeno je prvo priopćenje o procjeni ukupne štete nakon prva tri proglašenja elementarne nepogode za pojedina područja Krapinsko-zagorske županije (3., 5. i 9. travnja – bez procjene za četiri JLS za koje je danas proglašena elementarna nepogoda). Visina ukupno procijenjene nastale štete prema prvom priopćenju za ukupno 16 općina i gradova iznosi 48.475.712,90 kuna.

Sukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda, prvo priopćenje o procjeni štete poslano je prema Državnom povjerenstvu za procjenu šteta od elementarnih nepogoda u Ministarstvo financija. Daljnje postupanje Povjerenstva određeno je spomenutim Zakonom.