Zagorje
Bajka na dlanu

Energetska obnova zgrade OŠ Hum na Sutli

Datum objave: 21. veljače 2018.

NAZIV PROJEKTA

Energetska obnova zgrade osnovne škole Viktora Kovačića, na adresi Hum na Sutli 152, Hum na Sutli

UGOVOR

Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava – KK.04.2.1.03.0017

Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.

Prioritetna os 4: Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije

Investicijski prioritet 4c: Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade, te u stambenom sektoru

Specifični cilj 4c1: Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora

KORISNIK

Krapinsko-zagorska županija

Magistratska 1

Krapina

OPIS PROJEKTA

Projektom je planirana provedba integralne energetske obnove građevine koja uključuje slijedeće mjere:

-povećanje toplinske zaštite krova iznad grijanog prostora

-povećanje toplinske zaštite vanjskog zida

-toplinske zaštite stropa prema negrijanom prostoru

-zamjena vanjske stolarije

-zamjena unutarnje rasvjete

-ugradnja novog visokoučinkovitog sustava grijanja

CILJ PROJEKTA

Cilj Projekta je sufinanciranje energetske obnove OŠ Hum na Sutli s ciljem osiguranja uvjeta za smanjenje utroška energije i štetnih emisija CO2.

OČEKIVANI REZULTAT PROJEKTA

Energetski obnovljena OŠ Viktora Kovačića Hum na Sutli, čime će se dobiti građevina s značajno manjom potrošnjom primarne energije i daleko bolji uvjeti rada za sve korisnike škole.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS KOJI SUFINANCIRANJA

Ukupni troškovi: 4.703.587,76 HRK

Prihvatljivi troškovi: 4.689.734,82 HRK

Bespovratna sredstva EFRR: 2.833.805,58 HRK

Napomena: svi troškovi su izraženi sa PDV-om

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

22.11.2016. do 28.02.2019.

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA

Ivanka Berislavić

Savjetnica za gospodarstvo

049 325 205

ivanka.berislavic@kzz.hr