Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 21. veljače 2018.

NAZIV PROJEKTA

Energetska obnova zgrade osnovne škole Pregrada, na adresi Ulica Dragutina Kunovića 8, Pregrada

UGOVOR

Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava – KK.04.2.1.03.0016

Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.

Prioritetna os 4: Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije

Investicijski prioritet 4c: Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade, te u stambenom sektoru

Specifični cilj 4c1: Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora

KORISNIK

Krapinsko-zagorska županija

Magistratska 1

Krapina

OPIS PROJEKTA

Projektom je planirana provedba integralne energetske obnove građevine koja uključuje slijedeće mjere:

-povećanje toplinske zaštite krova iznad grijanog prostora

-povećanje toplinske zaštite vanjskog zida

-povećanje toplinske zaštite poda prema vanjskom prostoru

-povećanje toplinske zaštite stropa prema negrijanom prostoru

-zamjena vanjske stolarije

-zamjena unutarnje rasvjete

-ugradnja novog visokoučinkovitog sustava grijanja

CILJ PROJEKTA

Cilj Projekta je sufinanciranje energetske obnove OŠ Pregrada s ciljem osiguranja uvjeta za smanjenje utroška energije i štetnih emisija CO2.

OČEKIVANI REZULTAT PROJEKTA

Energetski obnovljena OŠ Pregrada, čime će se dobiti građevina s značajno manjom potrošnjom primarne energije i daleko bolji uvjeti rada za sve korisnike škole.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS KOJI SUFINANCIRANJA

Ukupni troškovi: 5.317.570,27 HRK

Prihvatljivi troškovi: 5.256.704,83 HRK

Bespovratna sredstva EFRR: 3.173.987,60 HRK

Napomena: svi troškovi su izraženi sa PDV-om

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

22.11.2016. do 28.02.2019.

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA

Ivanka Berislavić

Savjetnica za gospodarstvo

049 325 205

ivanka.berislavic@kzz.hr