Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 8. studenoga 2018.

Gostujućim delegacijama predstavljeni su aktualni projekti koje REGEA provodi na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini kao i rezultati tih projekata. Pobliže su predstavljeni projekti Revitalizacije i energetska obnove Županijske palače u Krapini te Ugovorna prodaja topline u Karlovačkoj županiji. Predstavnici delegacije iskazali su zainteresiranost te volju za budućom suradnjom na projektima koje provodi REGEA. Gostima je dobrodošlicu u Krapinsko-zagorsku županiju poželio zamjenik župana za gospodarstvo Anđelko Ferek-Jambrek, koji ih je upoznao i sa specifičnim iskustvima Krapinsko-zagorske županije u provođenju energetskih projekata.

CNVP (www.cnvp-eu.org ) je vodeća nizozemska međunarodna NVO i organizacija civilnog društva koja je aktivna na području  Srbije i Crne Gore, Albanije, Makedonije, Kosova i Bosne i Hercegovine. Koristi analize zasnovane na činjenicama kako bi unaprijedila održive uvjete života ruralnih zajednica pogođenih ekološkim procesima i klimatskim promjenama, u okviru politika europskih integracija. CNVP se fokusira na agro-ruralni razvoj, upravljanje prirodnim resursima, šumarstvo, obnovljivu energiju i vlada u cilju smanjenja rizika po životnu sredinu i rizika od iscrpljivanja resursa, kao i na smanjenje i upravljanje čvrstim i opasnim otpadom i zagađenje zraka, uključujući i prekomjerne emisije štetnih plinova od vozila, tvornica i goriva niskog kvaliteta koja koriste domaćinstva, takozvana Braon agenda. CNVP traži druge organizacije civilnog društva koje su aktivne u  navedenim područjima sa kojima može surađivati te razmjenjivati iskustva.“