Zagorje
Bajka na dlanu

Europski dan logopedije – 6. ožujka

Datum objave: 6. ožujka 2019.

Već trinaestu godinu Hrvatsko logopedsko društvo u suradnji sa CPLOL-om,  krovnom europskom asocijacijom logopeda, obilježava 6. ožujka Europski dan logopedije. Svake je godine taj dan posvećen određenoj problematici s područja jezično-govorno-glasovne komunikacije kojom se bave logopedi. Ovogodišnje obilježavanje odvija se na temu “Autizam – komunikacija omogućava povezivanje”.

Potrebe za logopedskom uslugom su uistinu velike što dokazuje i istraživanje koje je prije nekoliko godina provelo Hrvatsko logopedsko društvo, podružnica Krapinsko zagorske županije, koje je pokazalo da između 15 i 20% djece u uzrastu od 5 do 8 godina ima potrebe za logopedskim tretmanom. Upravo stoga, Krapinsko-zagorska županija je tijekom ranijih godina uložila snažne napore ka osiguranju dostupnosti logopedske službe. Razvijen je model prema kojem bi se uspostavili logopedski kabineti za područje Županije na način da jedan logopedski kabinet djeluje na području dvije ili više jedinica lokalne samouprave koje zajednički sufinanciraju njegov rad. Krapinsko-zagorska županija uključila se i u nabavku opreme za logopedske kabinete na području Grada Klanjca i Općina Kumrovec, Desinić, Zlatar Bistrica i Bedekovčina. Također, podupirala je projekte organizacija civilnog društva za logopedske kabinete. Do sada je u tu svrhu izdvojila ukupno 100.000,00 kn.

Važan cilj u narednom razdoblju je i unapređenje kvalitete usluga rane intervencije za djecu s neurorizicima i razvojnim poteškoćama, u tom smislu potrebno je usmjeriti se na stvaranje uvjeta da većina djece mogu dijagnostičke pretrage obaviti u ustanovama na području KZŽ te razvijanje mobilnih timova koji bi podršku djeci i roditeljima pružali u njihovom domu. U tom cilju Krapinsko-zagorska županija izdvaja sredstva za sufinanciranje programa rane intervencije u iznosu od 250.000,00 kn godišnje.

Općenito, možemo ocijeniti da je postojeći sustav rane intervencije na području Krapinsko­-zagorske županije postavljen na čvrstim temeljima i da se većina djece detektira i zbrinjava poprilično rano.


Svim logopetkinjama i logopedima čestitamo njihov dan!