Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 18. travnja 2014.

Europska povelja o pravima pacijenata između ostalog govori da svatko polaže pravo na dostupnost zdravstvenih usluga sukladno svojim zdravstvenim potrebama. Dostupnost zdravstvenim uslugama mora biti jamčena jednakom, bez diskriminacije spram financijske raspoloživosti, mjesta boravka, prirode bolesti ili vremena potrebnog za doseg zdravstvene usluge, te da svatko polaže pravo na pritužbu u svakoj prilici u kojoj doživi povredu, te polaže pravo na odgovor ili drugu povratnu reakciju u tom pogledu.

Sukladno navedenim odredbama Europske povelje o pravima pacijenata u Krapinsko-zagorskoj županiji već godinama aktivno djeluje Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata Krapinsko-zagorske županije, koje putem postavljenih sandučića u ispostavama Domu zdravlja Krapinsko-zagorske, te u Općoj bolnici Zabok, Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice i Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice prikuplja prigovore i pohvala pacijenata.

Cilj svake akcije koje poduzima Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata u suradnji s Krapinsko-zagorskom županijom je građane upoznati s njihovim pravima kao pacijentima i problemima s kojima se mogu susresti u zdravstvenom sustavu te kako ih riješiti.