Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 7. prosinca 2021.

U proteklih godinu dana rada naglasak je stavljen na informiranje institucija koje pružaju podršku žrtvama obiteljskog nasilja, ali i stanovnika Krapinsko-zagorske županije, o postojanju ustanove u kojoj žrtve nasilja u obitelji mogu potražiti sigurnost i dobiti potrebnu psihološku i socijalnu podršku za nastavak svog života bez nasilja. Osnivač Doma je Krapinsko-zagorska županija koja ujedno i financira troškove Doma. Dom NOVI POČETAK ostvario je uspješnu suradnju sa centrima socijalne skrbi, policijom, zdravstvenim ustanovama, odgojno-obrazovnim ustanovama i jedinicama lokalne samouprave na području Krapinsko-zagorske županije te SOS telefonom i savjetovalištem za žene žrtve nasilja KZŽ. Veliku podršku radu Doma NOVI POČETAK, svojim iskustvima pružili su i Dom Duga Zagreb, Dom za žrtve obiteljskog nasilja ”Utočište Sv. Nikola” i Dom za žrtve obiteljskog nasilja Sigurna kuća Čakovec.

Usluga smještaja u Domu NOVI POČETAK besplatna je za korisnike, uz osigurane prehrambene i higijenske potrebe, čime se dodatno pruža podrška žrtvama nasilja, a koje se često nalaze u nepovoljnom ekonomskom položaju.

O korisnicima Doma brinu stručne radnice – socijalna radnica i psihologinja. Stručni rad djelatnica Doma provodi se individualno i grupno, a obuhvaća osnaživanje žrtava obiteljskog nasilja i pomoć pri donošenju odluka o budućnosti, pomoć u ostvarivanju prava (npr. besplatnu pravnu pomoć, prava iz sustava socijalne skrb i drugih institucija). Savjetodavni rad provodi se u svim aspektima funkcioniranja.

Osim toga, korisnici Doma NOVI POČETAK sudjeluju u svakodnevnim životnim aktivnostima, što uključuje samostalnu pripremu obroka, održavanje osobne higijene, higijene prostora Doma i okoliša Doma. Korisnici s djecom obavezni su izvršavati svoje roditeljske dužnosti vezane uz skrb, školovanje i odgoj djece. U svemu navedenom korisnicima podršku pružaju stručne radnice Doma. Dio korisnica tijekom boravka u Domu su se zaposlile, i na taj način osamostalile se za novi početak u svom životu.

Smještajni kapacitet Doma je za osam osoba. Od početka rada, u Domu NOVI POČETAK smješteno je 11 žena i 10 djece.Dosadašnje iskustvo nažalost pokazuje da postojeći smještajni kapaciteti nisu dostatni. U okviru projekta Novi početak ukupne vrijednosti 11,6 milijuna kuna, čiji nositelj je Krapinsko-zagorska županija, a Dom NOVI POČETAK i Centar za socijalnu skrb Krapina sudjeluju kao partneri, radi se na rekonstrukciji Doma na novoj lokaciji, čime će se osigurati smještaj za veći broj korisnika (od 12 do 15).

 

Povodom godišnjice rada Doma NOVI POČETAK želimo Vam snage i hrabrosti za prvi korak prema životu bez nasilja, kakvog zaslužujete Vi i Vaša djeca!