Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 24. rujna 2015.

Na dnevnom redu sjednice našlo se je izvješće o radu u proteklom razdoblju, a osim toga proveden je i postupak izbora predsjedništva udruge. U narednom periodu predsjednica Udruge distrofičara Krapina bit će Mirjana Janžek.

Godišnjoj skupštini udruge nazočila je i zamjenica župana Krapinsko-zagorske županije Jasna Petek, koja je istaknul da je Udruga distrofičara Krapina pozitivan primjer, ne samo na području Krapinsko-zagorske županije, već i šire. „Ova udruga pokazuje da se projektnim i proaktivnim pristupom može biti punopravan član zajednice. Aktivno su se uključili u u zajednicu i ne progovaraju samo o pitanjima koja se tiču osoba s invaliditetom već naprotiv, u društvena događanja u zajednici aktivno su uključeni u razne aktivnosti, pogotovo one koje zajednički provode sa osnovnim i srednjim školama iz svoje okolice. Također treba istaknuti da omjer pripremljenih i odobrenih projekata dokazuje da se ova udruga ne oslanja samo na sredstva iz proračuna jedinica lokalne i regionalne samouprave, već i to da nastoji za sve svoje aktivnosti pronaći izvor financiranja u raznim fondovima.

Udruga distrofičara Krapina je neprofitna organizacija koja ima socijalno-humanitarne ciljeve. Osnovana je u travnju 2007. godine, i to na inicijativu Savezu društva distrofičara Hrvatske i pojedinih sadašnjih članova, jer na području Krapinsko-zagorske županije nije bilo udruge koja bi zastupala interese osoba oboljelih od mišićne distrofije i unapređivala njihovu kvalitetu življenja. Udruga okuplja osobe koje boluju od svih vrsta mišićne distrofije i srodnih neuromuskilarnih bolesti sa područja Krapinsko-zagorske županije. To su oboljenja od kojih osobe vrlo rano gube motoričke funkcije, te se moraju kretati pomoću invalidskih kolica ili su teško pokretne i ovisne o pomoći druge osobe pri kretanju.


Fotogalerija