Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 9. veljače 2022.

Ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje KZŽ Snježana Žigman istaknula je: „Zavod je sudjelovao u procesima izrade 27 dokumenata izmjene i dopune planske dokumentacije prostornih planova, kao i u radu povjerenstava, stručnim analitičkim poslovima, suradnjama s projektantima države vezano na infrastrukturne projekte, konkretno Lepoglavsku spojnicu. Osim dosadašnjih poslova, u ovoj godini definiran je angažman Zavoda u punjenju informacijskog sustava prostornog uređenja a očekuje se i početak pripreme jednog od strateških projekata Krapinsko – zagorske županije, vezano na upravljanje krajobrazom ubuduće“, rekla je Žigman.

 

Pročelnik županijskog Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Stjepan Bručić rekao je: „U 2021. godini upravni odjel izdao je 523 građevinske dozvole, uglavnom za stambene i gospodarske objekte, od čega je bilo 5 dozvola od veće važnosti, jer su u pitanju bile dozvole za razvojne zahvate, gdje će se iskazivati i potrebe za novim zapošljavanjima. Do kraja protekle godine riješeno je 99 posto predmeta vezanih uz nezakonito izgrađene zgrade. Imali smo 28 tisuća podnesenih zahtjeva za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada a prihod od naknade, odnosno kazne, bio je 298 tisuća kuna. Što se tiče prirode i okoliša, donesen je 21 akt, rješenje, uvjerenje i mišljenje za utvrđivanje i dobivanje uvjeta za korištenje sredstava EU i nacionalnih fondova, Ured vodi i registar onečišćivača okoliša, doneseno je 605 prenamjena poljoprivrednih zemljišta a radilo se i na sanacijama službenih odlagališta (Gorjak i Tugonica) te se izdvajalo za sanaciju divljih odlagališta prema zahtjevima JLS, kao i za redovnu djelatnost Piškornice“, rekao je Bručić.

 

Župan Željko Kolar osvrnuo se na rad Zavoda: ”Zavod za prostorno uređenje kontinuirano provodi i provlači kroz svoj posao, kroz godinu 5 do 7 izrada prostornih planova za naše jedinice lokalne samouprave, s time da mi financiramo do 50%, što je velik doprinos, prije svega stvaranju reda u prostoru, i kroz prostorne planove omogućavanje nove izgradnje i novih gospodarskih objekata na području županije a s druge strane velika pomoć jedinicama lokalne samouprave. Na sljedećoj Županijskoj skupštini naći će se i prijedlog odluke o početku izrade treće izmjene i dopune Prostornog plana županije, što smo najavili još prošle godine, jer s obzirom na lepoglavsku spojnicu, na neke druge komunalno -infrastrukturne projekte, stekli su se uvjeti da krenemo u treću izmjenu a s obzirom da Prostorni plan na nacionalnoj razini kasni i da neće biti donesen po mojoj procjeni još tri ili četiri godine, mi ne možemo čekati i moramo sami ići u izmjenu“, rekao je župan Kolar koji se potom osvrnuo i na temu obnove nakon potresa. „Moram još jednom izraziti svoje veliko nezadovoljstvo sa tempom obnove. Već sam rekao da praktički obnove i nema, s time da smo mi kao županija napravili stvarno sve da pokušamo ubrzati taj proces. Zaposlili smo čovjeka u Stubici, što nije u našoj nadležnosti. Mi smo od 136 zahtjeva prema Ministarstvu, 88 koji su bili nepotpuni, povukli, mi smo dopunili kompletnu dokumentaciju i vratili ponovno u Ministarstvo, da bi iz Ministarstva u Fond došlo brojkom i slovom, osam odluka ili privremenih odluka na postupanje u Fondu. I to je nešto što je nebranjivo i nema argumenata kojim bi se to moglo braniti. Za mene će početak obnove biti kada srušimo sve objekte koje moramo srušiti i kad počne gradnja. Ljudi su očajni i ne postoji ni jedan argument kojim bi njima mogli objasniti zbog čega nije počela obnova njihovih kuća. Na tome ću inzistirati“, zaključio je župan Kolar.

 


Fotogalerija