Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 10. prosinca 2015.

Sjednicu gospodarsko-socijalnog vijeća vodio je njegov predsjednik – zamjenik župana za gospodarstvo Anđelko Ferek-Jambrek. Na sjednici je istaknuto da je cjelokupno gospodarstvo Krapinsko-zagorske županije pretežito izvozno orijentirano te ostvaruje pozitivan saldo vanjskotrgovinske razmjene. Važnost i uspjeh izvoza naglašava i činjenica kako tvrtke Krapinsko-zagorske županije ostvaruju 32,9% ukupnih prihoda na stranim tržištima, dok je prosjek na razini cijele države 17,4%. U 2014. godini ostvaren je prihod od prodaje u inozemstvu u iznosu od 3,07 mlrd. kuna i bilježi rast od  15,4% u odnosu na 2013. godinu. Pokrivenost uvoza izvozom Krapinsko-zagorske županije u 2014. godini iznosila je 152,5% i bilježi povećanje od 5,6% u odnosu na prethodnu godinu. Broj novoosnovanih tvrtki veći je za 5,7% u 2014. godini u odnosu na 2013. godinu, a pozitivan trend pokazuje i broj zaposlenih koji je povećan za 6,4%.

Članove Vijeća je sa najnovijem stanjem na tržištu rada u KZŽ upoznala predstojnica Područnog ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Krapina Mirjana Jurman. Istaknuto je da je prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i HZZ-a Hrvatskog zavoda za zapošljavanje krajem listopada u Krapinsko-zagorskoj županiji evidentirano 35.216 osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i 6.457 nezaposlenih osobe. Broj osiguranika mirovinskog osiguranja u odnosu na listopad 2014. godine povećan je za 3,6% (1.219 osoba), a broj nezaposlenih smanjen je za 11,5% u odnosu na listopad prethodne godine. Ovaj rast osiguranika mirovinskog osiguranja je najveći među svim hrvatskim županijama. Stopa nezaposlenosti krajem listopada 2015. godine u Krapinsko-zagorskoj županiji iznosila je 15,5%, dok na kraju listopada prošle godine bila 17,7%. Članovi Vijeća su kao osobito pohvalnu činjenicu istaknuli da pada broj i udio mladih nezaposlenih osoba do 25 godina starosti. Ovome je zasigurno doprinijelo povećanje potrebe za radnom snagom, naime po poslodavci s područja koje pokriva PU Krapina su u prvih 10 mjeseci 2015. godine prijavili su ukupno 4.708 potreba za radnicima, što je za 394  više nego u cijeloj 2014. godini. Prvi na listi najtraženijih zanimanja u 2015. godini bili su šivač, konobar i radnik na proizvodnoj liniji.

Iako je očito da stanje gospodarstva na području županije pokazuje pozitivne trendove, Gospodarsko-socijalno vijeće je svjesno potrebe za stalnim prilagođavanjem zahtjevima tržišta još jednom iznijelo važnost usklađivanja obrazovnog sustava sa potrebama tržišta rada. Vijeće je na ovoj sjednici upoznato i s preporukama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, PU Krapina za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja za 2016. godinu. Tako se ističe čitav niz obrazovnih programa u kojima je poželjno povećati broj upisanih i stipendiranih(npr. cnc operater, pekar, tokar, mesar; studiji medicine, strojarstva i građevine…), ali i onih programa u kojima bi trebalo smanjiti broj upisanih i stipendiranih (npr. frizer, fizioterapeutski tehničar, studij poslovne ekonomije…)

Kako je Krapinsko-zagorska županija od 2010. godine aktivno uključena u projekte Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva i Lokalni projekti razvoja – Mikrokreditiranje koji su provođeni od strane  Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, raspravljalo se i o rezultatima ovih programa. U ovom je razdoblju ukupno bilo 167 zahtjeva, od kojih je realizirano njih 129. Odobreni iznos kredita je 129.428.728,29 kuna, a  ukupan iznos plaćen za subvenciju kamate od strane Krapinsko-zagorske županije za 2.293.830,22 kuna. U sklopu ove mjere je zaposleno 274 radnika. Ministarstvo je subvencioniralo kamatu u visini od 2 postotna poena, a Županija i jedinice lokalne samouprave po 1 postotni poen. Namjera je Županije ovakvim kreditnim linijama dati snažan poticaj gospodarstvu, pomažući na taj način napore malih i srednjih poduzeća i obrta da postignu konkurentnost na domaćem i stranom tržištu, ali i omogućiti kreditiranje poduzetnika početnika.

Krapinsko-zagorska županija zajedno sa Ministarstvom poduzetništva i obrta, poslovnim bankama i jedinicama lokalne samouprave u 2015. godini provodi i program Kreditom do konkurentnosti. Ministarstvo poduzetništva i obrta subvencionira  kamatnu stopu za proizvodne djelatnosti u iznosu od 2% i za uslužne djelatnosti u iznosu od 1%, Krapinsko-zagorska županija i jedinice lokalne samouprave sa po 1% za obje djelatnosti. Do 2.prosinca 2015. godine Povjerenstvo je održalo šest sjednica na kojima je pozitivno ocijenjeno 43 zahtjeva, dok su poslovne banke realizirale njih 25 u iznosu od 38.292.612,78 kn. Broj novozaposlenih prema odobrenim zahtjevima iznosi 136.

 

Krapinsko-zagorska županija nalazi se na trećem mjestu prema broju odobrenih kredita iza Grada Zagreba i Splitsko-dalmatinske županije. Subvencioniranje kamata poduzetnicima i obrtnicima mjera je koja je korisnicima omogućila izgradnju i proširenje poslovnih objekata, modernizaciju postrojenja, uvođenje novih tehnologija čime su postali konkurentniji na zahtjevnom tržištu Europe.  Poduzetnički krediti uredno se otplaćuju, nijedan nije u rizičnim potraživanjima, a 3 su kredita otplaćena prije roka

 

Gospodarsko-socijalno vijeće je u srijedu zasjedalo zajedno sa Savjetodavnim vijećem pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područni ured Krapina.


Fotogalerija