Zagorje
Bajka na dlanu

Gradovima i općinama 561 tisuća kuna za izradu projektne dokumentacije za sanaciju klizišta

Datum objave: 4. svibnja 2015.

Za ovu namjenu, Krapinsko-zagorska županija osigurala je u proračunu 561 tisuću kuna. Nakon potpisivanja Ugovora, župan Željko Kolar je istaknuo: „To je jedna vrsta pomoći općinama i gradovima, kako bi što spremniji dočekali Javni poziv za subvencioniranje sanacija klizišta, da bi što više projektne dokumentacije bilo spremno i da se dobije što više novca iz državnog proračuna. Naime, prema podacima koje imamo, na zagorskim cestama štete od klizišta iznose ukupno 107 milijuna kuna, a to ne možemo sami financirati. Osigurano je zasad u tom Javnom pozivu doduše 30 milijuna kuna pomoći, a u razgovorima s kolegama iz susjednih županija, u Zagorju su štete daleko najveće i vjerujem da će od te svote u Zagorje doći najmanje sedam do osam milijuna kuna“, rekao je župan Kolar.

 

Sredstva su dobile sljedeće jedinici lokalne samouprave na području županije:

PREGRADA nerazvrstana cesta Vinagorski Vrhi – Melovica                     17.000,00

KRAPINA     nerazvrstana cesta u mjestu Trški Vrh                              30.000,00

ZABOK         nerazvrstana cesta Špičkovina – Hercegi                         30.000,00

OROSLAVJE            Lipovečka ulica                                                28.000,00

ZLATAR        nerazvrstana cesta u mjestu Donja Selnica                      40.000,00

BEDEKOVČINA     nerazvrstana cesta na lokaciji Glumpaki                   23.000,00

GORNJA STUBICA nerazvrstana cesta Dobri Zdenci – Šobaki                 25.000,00

MARIJA BISTRICA            nerazvrstana cesta Globočec – Rubenov brijeg 22.000,00

HUM NA SUTLI      nerazvrstana cesta Klenovec Humski – Krsniki            25.000,00

RADOBOJ     nerazvrstana cesta Topolovci – Vidovići                            29.000,00

DONJA STUBICA   nerazvrstana cesta Hruševec-Čekolji-Frančini              24.000,00

KRAPINSKE TOPLICE      nerazvrstana cesta u naselju Cvjetno naselje     20.000,00

MIHOVLJAN           nerazvrstana cesta Klanečnica – Hustići                   29.000,00

KONJŠČINA nerazvrsrtana cesta Jertovec – Đureki                                30.000,00

TUHELJ         nerazvrstana cesta Sveti Križ – odvojak Mihalić                 29.000,00

SVETI KRIŽ ZAČRETJE    n.c Završje Začretsko – Bezjaki                       24.000,00

KUMROVEC            nerazvrstana cesta Ravno Brezje 105 – Pirši             20.000,00

STUBIČKE TOPLICE         Zagorska ulica                                           50.000,00

JESENJE        nerazvrstana cesta u naselju Brdo Jesenjsko                    23.000,00

HRAŠĆINA  nerazvrstana cesta Hrašćina – Cimići                                  25.000,00

ZAGORSKA SELA  nerazvrstana cesta Brezakovec – Gornji Škrnik             18.000,00