Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 6. listopada 2018.

Akcija Hodanjem do zdravlja održana je u organizaciji Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije. Ovime je obilježen Svjetski dan hodanja te se naglasila važnost hodanja kao jednog od najučinkovitijih i zdravstveno najpoželjnijih oblika tjelesne aktivnosti. Akciju je podržala i zamjenica župana za društvene djelatnosti Jasna Petek, koja je ovom prilikom pohvalila brojne aktivnosti županijskog Zavoda za javno zdravstvo te istaknula važnost tjelesne aktivnost u čuvanju zdravlja „Ovom se akcijom se senzibilizriati društvenu zajednicu, a prije svega mlade, da je važno baviti se bilo kakvom tjelesnom aktivnošću da bi se djelovalo preventivno i sačuvalo zdravlje“ – rekla je zamjenica župana Jasna Petek

Hodanje je organizirano stazom koja će biti uređena iz EU fondova, u sklopu nacionalnog programa Živjeti zdravo.